Các quy định về chứng chỉ sư phạm thầy cô cần đọc kĩ, khỏi tiền mất tật mang

Các bí quyết Tự học cách kiếm tiền Online nhiều nhất ở đâu

Mỗi chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có mục tiêu khác nhau, dành cho các đối tượng khác nhau. Theo nguồn tin về Chứng Chỉ Sư Phạm nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc là học viên, người tham gia giảng dạy rên cả nước.

Theo quy định của Bộ Giáo dục, mỗi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm có mục tiêu, đối tượng khác nhau, giảng viên, giáo viên cần biết các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để bổ sung hồ sơ đúng quy định khi tham gia thi/xét tuyển viên chức.

Từ năm 2013 trở về trước

1. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này thay thế Quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

Đối tượng bồi dưỡng: Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

Các quy định về chứng chỉ sư phạm thầy cô cần đọc kĩ, khỏi tiền mất tật mang
Các quy định về chứng chỉ sư phạm thầy cô cần đọc kĩ, khỏi tiền mất tật mang

2. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định này dành cho giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học và người muốn trở thành giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học, đã hết hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.

Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên Tiếng Anh hiện đang giảng dạy tại các trường tiểu học; Giáo viên Tiếng Anh đang giảng dạy ở các cấp học khác có nhu cầu giảng dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học; Cử nhân Tiếng Anh đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học.

Thông tư này dành cho những người đã được tuyển dụng làm giáo viên trung học phổ thông nhưng chưa qua đào tạo sư phạm, đã hết hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.3. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những quy định về chứng chỉ sư phạm thầy cô cần đọc kĩ, khỏi tiền mất tật mang
Những quy định về chứng chỉ sư phạm thầy cô cần đọc kĩ, khỏi tiền mất tật mang

Đối tượng bồi dưỡng: Những người đã được tuyển dụng làm giáo viên trung học phổ thông nhưng chưa qua đào tạo sư phạm.

4. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT ngày 4/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này tạm dừng kể từ ngày 27/3/2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hết hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.

Đối tượng bồi dưỡng: Những người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành học phù hợp với các môn học được dạy ở trường trung học phổ thông, có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học phổ thông.

5. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp bàn hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có những quy định về chứng chỉ sư phạm thầy cô cần đọc kĩ, khỏi tiền mất tật mang
Có những quy định về chứng chỉ sư phạm thầy cô cần đọc kĩ, khỏi tiền mất tật mang

Thông tư này thay thế Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Đối tượng bồi dưỡng: Những giáo viên trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Những người có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng trở thành giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Quy định chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hiện hành

Với giảng viên:

Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Bộ Giáo dục quy định lần này không yêu cầu giảng viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đây là thông tư được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019). Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Với giáo viên:

Ngày 5/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Đối tượng áp dụng: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ); Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Ngày 5/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Đối tượng áp dụng: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở/trung học phổ thông; Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Như vậy, theo quy định tại các Thông tư số 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì giáo viên và người đăng ký dự tuyển nếu không có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (phù hợp với đối tượng và cấp học) theo các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại các văn bản nói trên.

Leave a Reply