Thông tin học- nghiệp vụ sư phạm - Học Chứng Chỉ Sư Phạm https://chungchisupham.com/ho-tro-hoc-vien/thong-tin-hoc-nghiep-vu-su-pham-cham-soc-khach-hang Các khóa học để đi làm Sat, 17 Oct 2020 10:48:22 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.1 https://chungchisupham.com/wp-content/uploads/2016/03/cropped-12006280_1648143848794850_4292420546904391316_n-32x32.jpg Thông tin học- nghiệp vụ sư phạm - Học Chứng Chỉ Sư Phạm https://chungchisupham.com/ho-tro-hoc-vien/thong-tin-hoc-nghiep-vu-su-pham-cham-soc-khach-hang 32 32 Tốp các khóa học nghiệp vụ – chứng chỉ sư phạm nhanh nhất https://chungchisupham.com/top-cac-khoa-hoc-nghiep-vu-chung-chi-su-pham-nhanh-nhat-622.html https://chungchisupham.com/top-cac-khoa-hoc-nghiep-vu-chung-chi-su-pham-nhanh-nhat-622.html#comments Tue, 19 Feb 2019 12:03:29 +0000 https://chungchisupham.com/?p=622 Chương trình đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (NVSP) tiêu chuẩn hiện nay được cập nhật gồm các học phần chuyên môn và kiến tập, thực tập trong thời lượng cho phép thuộc chương các trình đào tạo ngành sư phạm nghề. Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam hợp tác các [...]

The post Tốp các khóa học nghiệp vụ – chứng chỉ sư phạm nhanh nhất appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
Chương trình đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (NVSP) tiêu chuẩn hiện nay được cập nhật gồm các học phần chuyên môn và kiến tập, thực tập trong thời lượng cho phép thuộc chương các trình đào tạo ngành sư phạm nghề. Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam hợp tác các trường Đại học Sư phạm tại Hà Nội, cơ sở đào tạo nghề, có đội ngũ giáo viên xây dựng chi tiết chương trình đào tạo theo khung của Bộ cấp phép để đào tạo giáo viên dạy mầm non, phổ thông, người làm nghiệp vụ du lịch, đào tạo nghề thực hành…. để đi làm.

Học viên hoàn thành chương trình đào tạo và phải vượt qua kỳ thi sát hạch cuối khóa sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo chương trình sư phạm đã đăng ký học (học nghề, học chứng chỉ, bồi dưỡng…) đạt trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, phổ thông nhưng hồ sơ chưa đủ chuẩn được giảng dạy – đào tạo của người đứng lớp cao đẳng, đại học theo quy định mới.

Khóa học chứng chỉ sư phạm dành cho người đi làm

Học chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ  ngay bây giờ:

Nhóm I: Chứng chỉ Bồi dưỡng Giáo viên mầm non hạng II, III, IV;

Theo nguồn thông tin cập nhật mới nhất về tiêu chuẩn, quý học viên đáp ứng được điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Điều 3 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT). Giáo viên tại trường mầm non tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Trường mầm non hay cơ sở giáo dục tại nơi học viên công tác có nhu cầu về vị trí việc làm cho chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham tham gia xét thăng hạng.

– Học viên dâng công tác được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian ký hợp đồng công tác 03 (ba) năm liên tục còn hạn tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; học viên có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

– Học viên có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định. Căn cứ theo thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập. Và theo thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

Nghiệp vụ lớp mầm non – quản lý mầm non

– Học viên cũng nên căn cứ theo thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập đặc biệt là giáo viên mầm non.

Theo thông tin mới cật  nhật thì Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III dự xét thăng hạng lên hạng II; giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II dự xét thăng hạng lên hạng I khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch. Những giáo viên không được tham gia sát hạch được thông báo không đủ điều kiện để tiếp tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

1. Chứng chỉ Bồi dưỡng bổ sung hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

Học viên tham khảo thông tin cập nhật mới nhất về nội dung về nội dung và hình thức xét thăng hạng ( Điều 4 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT) mới nhất về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học:

– Học viên được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng IV lên giáo viên hạng III: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III của mỗi cấp học; trong trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học.

– Học viên được đề cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học cần bổ sung hồ sơ.

2.Học viên thuộc diện được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông:

Học viên được giới thiệu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học; ở các trường phổ thông trung học, phổ thông cơ sở…

Học viên được đề cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I: Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của mỗi cấp học ở trường phổ thông.

– Hiện tại việc sát hạch được thực hiện thông qua các hình thức làm bài khảo sát hoặc phỏng vấn

3. Chứng chỉ Bồi dưỡng Giáo viên tiểu học hạng II, III, IV;

Học viên tham khảo thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học công lập. Theo thông tư này nêu rõ giáo viên tiểu học được xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng II (mã số V.07.03.07) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (mã số 15a.203) khi hoàn tất đủ hồ sơ và đủ chuẩn.

Học viên được xét bổ nhiệm vào hạng III (mã số V.07.03.08) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204); Bổ nhiệm vào hạng IV (mã số V.07.03.09) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) khi đủ tiêu chuẩn xét duyệt có chứng chỉ bồi dương theo qui định.

Ở bậc THCS giáo viên tiểu học hạng II có thể được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); giáo viên giữ hạng III trong trường học được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89); còn giáo viên Hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Theo thông tư quy định tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II cần có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và đủ tiêu chuẩn xét tuyển; Thêm vào đó trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những giáo viên ứng tuyển vào vị trí việc làm theo yêu cầu có sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

Ở môi trường sư phạm, giáo viên tiểu học hạng III có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm được đào tạo theo chuyên ngành phù hợp với chuyên môn giảng dạy hay cao hơn; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; giáo viên có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

4. Chứng chỉ Bồi dưỡng Giáo viên THCS hạng I, II, III;

Theo quy định hiện hành, giáo viên muốn chuyển loại viên chức phải thi, và công việc này do ngành Giáo dục kết hợp với ngành Nội vụ chủ trì. Còn nếu học chỉ để cho biết, tích luỹ kiến thức, giáo viên vẫn có thể tự học mà không nhất thiết phải học để lấy chứng chỉ hoàn tất hồ sơ xét duyệt. Theo học để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hay không? học để làm gì thì tuỳ mỗi người (do yêu cầu vị trí công tác, thu xếp lộ trình công tác…).

Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS được tổ chức giảng dạy quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên trung học cơ sở hạng II – Mã số V.07.04.11 như sau:

Đã tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy hay cao hơn và có chứng chỉ sư phạm, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

– Học viên thâm gia khóa học đã có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/201/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

– Học viên dạy ngoại ngữ tố nghiệp chuyên ngành đào tạo chuyên môn thì trình độ ngoại ngữ chuyên ngành thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/201/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Chứng chỉ Bồi dưỡng Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp;

Điều kiện tối thiểu của các học viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc tương đương đã tham gia giảng dạy nhiều năm muốn trở thành giảng viên dạy trong các trường Cao Đẳng – Đại Học hoặc tương đương, chuyển sang ngạch giảng viên chính, giản viên cao cấp khi đủ điều kiện. Khi hoàn thành khóa học thì được cấp chứng chỉ do trường 10 trong Đại Học Sư Phạm Hà Nội (I,II).

Học phần sư phạm I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm thứ 1: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm thứ 2: Lý luận về hành nhà nước

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm thứ 3: Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm thứ 4: Một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật

Học phần II : Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề

Chuyên đề thứ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm thứ 7: Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm thứ 8: Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (GDĐH)

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm thứ 9: Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm thứ 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục đại học(GDĐH)

Chuyên đề nghiệp vụ sư phạm 11: Tàn cầu hóa – WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo

Học phần sư phạm III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

6. Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản:

– Học viên được trang bị hiểu biết cơ bản về CNTT;

– Người học có được khả năng sử dụng máy tính cơ bản;

Học viên tham gia học có khả năng xử lý văn bản cơ bản;

Học viên được đào tạo có khả năng sử dụng bảng tính cơ bản;

– Học viên tham gia học có khả năng sử dụng trình chiếu cơ bản;

– Học viên được trang bị khả năng sử dụng internet cơ bản.

Quý học viên được trang bị thêm một số kỹ năng cụ thể cần đạt được đáp ứng yêu cầu chuản CNTT như: hiểu thuật ngữ CNTT phổ biến và có khả năng phân biệt được các loại máy tính, thiết bị di động; biết quản lý văn bản: mở, thêm, chỉnh sửa, xóa, cập nhật… ; biết sử dụng các công cụ tìm kiếm trên Internet…

Quý học viên kết thúc khóa học có thể đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao thì ngoài việc đáp ứng đầy đủ các chuẩn kỹ năng cơ bản trên thì cần phải đáp ứng ít nhất 3 trong số các chuẩn nâng cao như: xử lý văn bản nâng cao; thiết kế đồ họa 2D; sử dụng hệ quản trị CSDL; an toàn, bảo mật thông tin…Nội dung trên được ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

7. Chứng chỉ Quản lý giáo dục ;

Theo nguồn tin cập nhật từ căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT dành cho người làm công tác giáo dục: cán bộ quản lý cấp trường, cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng GD&ĐT và chuyên môn các cơ sở GD không chính quy…về hoạt dộng trong môi trường giáo dục.

– Theo nguồn tin cập nhật mới về hoạt động trong môi trường giáo dục từ căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hợp đào tạo từ Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

8. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ;

Người tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có nguyện vọng trở thành trợ giảng, giảng viên Đại học sau khi đủ tiêu chuẩn về chuẩn chứ danh nghề nghiệp có thể tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Theo như Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, học viên sư phạm trong cơ sở giáo dục Đại học qui định từ trước. Các đối tượng học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ này thường từ các giảng viên cần bổ sung hồ sơ, chứng chỉ nghiệp vụ hoặc chưa qua lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho người có trình độ từ đại học trở lên và có kinh nghiệm tham gia hoạt động giảng dạy thực tiễn, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi…từ các trường sư phạm.

The post Tốp các khóa học nghiệp vụ – chứng chỉ sư phạm nhanh nhất appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
https://chungchisupham.com/top-cac-khoa-hoc-nghiep-vu-chung-chi-su-pham-nhanh-nhat-622.html/feed 1
Lớp thư ký giám đốc, văn phòng https://chungchisupham.com/lop-thu-ky-giam-doc-van-phong-287.html https://chungchisupham.com/lop-thu-ky-giam-doc-van-phong-287.html#respond Mon, 17 Apr 2017 14:26:40 +0000 http://chungchisupham.com/?p=287 Thư ký văn phòng, thư ký giám đốc được xem như một trong những vị trí quan trọng đầu não trong bộ máy hoạt động của các công ty, là cánh tay đắc lực cho các vị giám đốc, đảm nhận không ít nhiệm vụ quan trọng: đóng góp ý kiến để giám đốc tham [...]

The post Lớp thư ký giám đốc, văn phòng appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
Thư ký văn phòng, thư ký giám đốc được xem như một trong những vị trí quan trọng đầu não trong bộ máy hoạt động của các công ty, là cánh tay đắc lực cho các vị giám đốc, đảm nhận không ít nhiệm vụ quan trọng: đóng góp ý kiến để giám đốc tham khảo trước khi ký quyết định, thay mặt giám đốc để liên hệ gặp gỡ các đối tác quan trọng. Mỗi ngày thư ký phải giải quyết hàng núi công việc như: sắp xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình hoạt động, tổ chức cuộc họp, lên kế hoạch cho Sếp ….

Nếu quý học viên muốn trở thành một thư ký chuyên nghiệp, xử ký tốt công việc thì hãy trang bị mình những kỹ năng cơ bản cần thiết qua khóa học thư ký văn phòng, nghiệp vụ thư ký. Khóa học thư ký văn phòng dành cho các bạn đang làm hoặc có định hướng làm công tác Quản trị Văn phòng, thư ký văn phòng, thư ký điều hành, trợ lý giám đốc.

Khóa học thư ký văn phòng ở công ty CPGDVN có chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho học viên năng lực làm việc có thể thực hiện trong hầu hết doanh nghiệp trong nước/tập đoàn đa quốc gia. Khóa học giúp học viên gia tăng chất lượng và năng suất công việc hành chính, văn phòng cũng như tăng cường gia trị gia tăng, sự hài lòng của khách hàng và hình ảnh đẹp của đơn vị.

Khi tham gia khóa học thư ký văn phòng các học viên sẽ hiểu và áp dụng có hiệu quả kiến thức và kỹ năng về tổ chức, hoạch định và kiểm soát các hoạt động hành chính văn phòng, quản trị văn phòng.

nghiệp vụ thư ký

1.Từng bước học viên sẽ chuyên nghiệp hóa công việc hành chính và từng bước chuẩn hóa, tin học hóa công tác thư ký văn phòng. Thư ký văn phòng sẽ sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin và phần mềm tin học văn phòng để tự động hóa công việc, cải tiến năng suất và chất lượng. Thêm vào đó học viên thực hiện thuần thục các công tác hành chính, xử lý thông tin và quan hệ công chúng hỗ trợ lãnh đạo. Ngoài ra, học viên còn có thể cải thiện đáng kể khả năng truyền đạt, nói và viết tiếng Anh thương mại

2.Khi học viên tham gia khóa học thư ký văn phòng giúp người học tăng khả nănglàm chủ các kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, lắng nghe chủ động, truyền đạt thông điệp rõ ràng, thuyết trình và thương lượng – thuyết phục trước đám đông

3.Nét mới trong khóa học thư ký văn phòng học viên còn được thực hành trong lớp, học được cách xây dựng sự tự tin vững chắc về đường hướng phát triển nghề nghiệp và chiến lược của Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng thư ký.

4.Khóa học thư ký văn phòng trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cập nhật những kiến thức mới về nghiệp vụ thư ký. Các kiến thức này mang dến cho người học nắm bắt các kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong văn phòng. Người làm công tác thư ký văn phòng sau khóa học sẽ biết soạn thảo văn bản, thư tín giao dịch, sắp xếp tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức hội họp… cách quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu và cách thức sử dụng các thiết bị văn phòng một cách chuyên nghiệp với tác phong công nghiệp.
5.Chương trình học trang bị một số kỹ năng, phương pháp làm việc, giao tiếp để người làm công tác thư ký văn phòng có thể thực hiện tốt chức trách được giao, tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

6.Sau khi học xong khóa học thư ký văn phòng, học viên sẽ được lĩnh hội kiến thức mới và kinh nghiệm thực tiễn cần có của một thư ký văn phòng, thư ký điều hành, nhân viên quản trị hành chính văn phòng hoặc trợ lý giám đốc .

7.Học viên được trang bị các kỹ năng mềm mới nhất (kỹ năng lắng nghe, truyền đạt, giao tiếp, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng xử lý vấn đề và ra quyết định, kỹ năng phục vụ khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản, xử lý thư tín)

8.Các  kỹ năng về nghiệp vụ hành chính văn thư (Kế hoạch tổ chức và điều hành các cuộc họp, công tác trong và ngoài nước. Học viên thành thạo các hoạt động giao tiếp lễ tân, quản lý thời gian, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, sử dụng thiết bị văn phòng, hoạch định tài liệu văn phòng phẩm)

Từ ngày 18/04/2017  Khóa học thư ký văn phòng sẽ được tổ chức hàng tháng từ Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam (CPGDVN ) ở các địa điểm :

Khóa học được Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam (CPGDVN) thiết kế với các nội dung sau: Học khóa học thư ký văn phòng với nhiều tình huống phát sinh và có giáo viên nhiều năm kinh nghiệm truyền đạt.

Nội dung khóa học thư ký văn phòng – chương trình khung

1.Quản trị doanh nghiệp:

 – Tầm nhìn về nghề thư ký, chức năng và nhiệm vụ của người thư ký (có nhiều loại thư ký như  thư hội nghị, thư ký văn phòng, thư ký lãnh đạo, thư ký là nhà quản lý)

– Tổng quan về doanh nghiệp và những yêu cầu đối với người thư ký (người thư ký phải có những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp để có thể có khả năng tổ chức các chuyến đi công tác trong và ngoài nước ,tổ chức không gian và môi trường làm việc, quản lý cơ sở vật chất của văn phòng, quản lý và lưu trữ tài liệu hồ sơ

2. Kỹ thuật soạn thảo văn bản và hợp đồng thương mại :

Người thư ký cần có kỹ năng về soạn thảo thư tín thương mại, thư cám ơn, thư chúc mừng, thư hỏi giá và phúc đáp, thư báo giá, thư giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, đơn đặt hàng, thư khiếu  nại, thư yêu cầu thanh toán,..

3. Nghệ thuật giao tiếp & ứng xử: (nhằm cũng cố và phát triển kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng xã giao, kỹ năng gây thiện cảm trong giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, nói trước đám đông, …)
4.  Thương lượng & đàm phán thương mại (các giai đoạn của đàm phán và cách tiến hành cuộc đàm phán hiệu quả)
5.  Luật doanh nghiệp – Luật lao động
–   Chủ thể kinh doanh
–   Hợp đồng kinh tế
–   Phá sản doanh nghiệp
–   Thủ tục và cơ quan giải quyết các tranh chấp kinh tế
–   Hợp đồng lao động
–   Kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động
6.  Thanh toán quốc tế
–    Các chứng từ chủ yếu được sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu
–    Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái
–    Các phương thức thanh toán quốc tế và phương tiện thanh toán quốc tế
7.  Nghiệp vụ lễ tân & tổ chức hội nghị
–    Lễ tân ngoại giao
–   Tổ chức tiệc hội nghị, tiệc chiêu đãi, thực đơn, cách bày bàn theo phong cách Á/Âu, sắp xếp chỗ ngồi, đón tiếp khách nước ngoài, phong cách ăn/uống đứng cách khi đi dự tiệc…
–    Nghệ thuật hướng dẫn chương trình
8.  Hướng dẫn soạn thảo thư từ, hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh.(Người thư ký văn phòng có thể trình bày thư tín, biết về các mẫu thư tín thương mại tiếng Anh).

9.Quản trị nhân sự: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng & lựa chọn, đào tạo & phát triển, đánh giá lao động, trả công lao động.
10. Nghệ thuật trang điểm công sở:giữ gìn làn da, nghệ thuật trang điểm, các kiểu trang điểm, trang phục cho thư ký.
11.  Tin học văn phòng & kỹ thuật đánh văn bản nhanh.

II.Thời gian đào tạo: theo khung chương trình 2-3 tháng. Học viên theo nhóm 20-30 người trở lên có thể tự thiết kế ngày học (liên hệ trực tiếp trung tâm)
Thời gian học 2-4-6 (trong ngoài giờ hành chính), 3-5-7 trong ngoài giờ hành chính, cả ngày thứ Bảy, CN ( học cả ngày thứ bảy,Chủ nhật)
III.Học phí: 1.500.000 đ/ Khóa học. Giảm giá từ 05 học viên trở lên

The post Lớp thư ký giám đốc, văn phòng appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
https://chungchisupham.com/lop-thu-ky-giam-doc-van-phong-287.html/feed 0
Khóa học văn thư lưu trữ khi nào mở lớp ? https://chungchisupham.com/khoa-hoc-van-thu-luu-tru-khi-nao-mo-lop-277.html https://chungchisupham.com/khoa-hoc-van-thu-luu-tru-khi-nao-mo-lop-277.html#comments Sun, 26 Feb 2017 03:27:10 +0000 http://chungchisupham.com/?p=277 Khóa học văn thư lưu trữ không phải dành cho mọi người vì chỉ những học viên yêu thích công việc hành chánh văn thư trong các doanh nghiệp , cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức kinh tế. … vầ đrm nhận nhiệm vụ phụ trách  trong [...]

The post Khóa học văn thư lưu trữ khi nào mở lớp ? appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
Khóa học văn thư lưu trữ không phải dành cho mọi người vì chỉ những học viên yêu thích công việc hành chánh văn thư trong các doanh nghiệp , cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức kinh tế. … vầ đrm nhận nhiệm vụ phụ trách  trong lĩnh vực hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ . Các bạn đang công tác thuộc các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp; các cơ quan Đảng, các tổ chức Công chức, viên chức.

Khi tham gia khóa học văn thư lưu trữ  các học viên được triển khai và cập nhật các nội dung liên quan đến các qui trình, qui định lưu trữ, việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Từng bước chuyên nghiệp hóa công vụ, công việc hành chính và từng bước chuẩn hóa, tin học hóa công tác công tác văn thư lưu trữ.

Học viên sẽ hiểu rõ hơn về vị trí, tác dụng và yêu cầu của công tác lập hồ sơ; nội dung và phương pháp lập hồ sơ; trách nhiệm lập hồ sơ; một số đặc điểm, tính hợp pháp, quy trình quản lý. Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn cơ bản về lưu trữ của hồ sơ, tài liệu điện tử theo các thông tư, nghị định mới nhất và những nội dung công việc cần làm của công tác văn thư lưu trữ mà các cơ quan, tổ chức phải triển khai thực hiện.

Từ ngày 11/02/2017  Khóa học văn thư lưu trữ sẽ được tổ chức hàng tháng từ Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam (CPGDVN )

Mục tiêu của khoá học:

Khóa học văn thư lưu trữ trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật những kiến thức mới. Các kiến thức này người học nắm vững và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý và nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ. Người làm công tác văn – thư lưu trữ sau khóa học sẽ góp phần phổ biến kiến thức mới cập nhật, đưa công tác này ở các cơ quan đi vào nề nếp theo các nghị định, thông tư mới trong ngành.
– Chương trình trang bị một số kỹ năng, phương pháp làm việc, giao tiếp để cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách công tác văn thư – lưu trữ có thể thực hiện tốt chức trách được giao, tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Sau khi học xong khóa học văn thư lưu trữ,  học viên sẽ được lĩnh hội kiến thức và kinh nghiệm cần có của một cán bộ, nhân viên văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng hoặc trợ lý hàng chánh của cơ quan, xí nghiệp, lãnh đạo bộ phận văn phòng (Chánh, Phó Chánh Văn phòng/ Trưởng, Phó trưởng Phòng Hành chính)

văn thư lưu trữKhóa học được Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam (CPGDVN) thiết kế với nội dung sau: Học khóa học văn thư lưu trữ với nhiều tình huống phát sinh và có giáo viên nhiều năm kinh nghiệm truyền đạt.

  1. Nội dung khóa học văn thư lưu trữ – chương trình khung

– Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (Các mẫu văn bản được cập nhật mới nhất )
– Quy trình soạn thảo và ngôn ngữ văn bản hành chính. (Bộ qui trình và cách hành văn trong văn bản)
– Soạn thảo một số văn bản thông dụng (Thực hành một số mẫu văn bản cớ bản)
– Soạn thảo một số văn bản thông dụng (tiếp theo phân thực hành)
– Tổng quan văn hoá công sở và xây dựng văn hoá công sở (Cái nhìn về văn hóa công sở và tham gia xây dựng)
– Kỹ năng nghe, nói  hoạt động gia tiếp trong công sở, doanh nghiệp)
– Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục (lý thuyết và thực hành cơ bản về kỹ năng thuyết trình, thuyết phục)
– Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo (một số cách thức khi tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo, cách thảo luận trong nhóm)
– Những vấn đề chung về tài liệu, phông và kho lưu trữ (Các kiến thức cơ bản về tài liệu, bảo quản, lưu kho )
– Thu thập, bổ sung và xác định giá trị tài liệu lưu trữ (hoạt động lưu trữ tài liệu hàng ngày).
– Tổ chức khoa học tài liệu trong lưu trữ cơ quan (cách thức lưu trữ, sử dụng, phục vụ cho việc lưu trữ tài liệu).
– Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông quản trị tài liệu số trên môi trường mạng (Các thao tác liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ)
– Quản lý và giải quyết văn bản ( hoạt động quản lý tài liệu và xử lý văn bản lưu trữ)
– Quản lý và sử dụng con dấu (các thông tin trong việc quản lý và phục vụ việc sử dụng con dấu trong đơn vị)
– Lập hồ sơ hiện hành – Lý thuyết (một số qui dịnh, qui trình lập hồ sơ)
– Lập hồ sơ hiện hành – Thực hành (triển khia cơ bản phần lý thuyết lập hồ sơ).

2.Thời gian đào tạo: theo khung chương trình 2-3 tháng. Học viên theo nhóm 20-30 người trở lên có thể tự thiết kế ngày học (liên hệ trực tiếp trung tâm)
Thời gian học 2-4-6 (trong ngoài giờ hành chính), 3-5-7 trong ngoài giờ hành chính, cả ngày thứ Bảy, CN ( học cả ngày thứ bảy,Chủ nhật)
3.Học phí: 2.200.000 đ/ Khóa học. Giảm giá từ 05 học viên trở lên

The post Khóa học văn thư lưu trữ khi nào mở lớp ? appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
https://chungchisupham.com/khoa-hoc-van-thu-luu-tru-khi-nao-mo-lop-277.html/feed 1
Các khóa học chứng chỉ sư phạm đầu năm 2017 https://chungchisupham.com/cac-khoa-hoc-chung-chi-su-pham-dau-nam-2017-264.html https://chungchisupham.com/cac-khoa-hoc-chung-chi-su-pham-dau-nam-2017-264.html#comments Fri, 10 Feb 2017 00:30:57 +0000 http://chungchisupham.com/?p=264 Năm mới Đinh Dậu kính chúc quý học viên thi đâu đậu đó! Thêm nhiều thành công trong cuộc sống ! Các khóa học tại chungchisupham.com đều lì xì đến quý khách bằng cách khuyến mãi cho các học viên trong nhóm đăng ký hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây. CÁC KHÓA HỌC [...]

The post Các khóa học chứng chỉ sư phạm đầu năm 2017 appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
Năm mới Đinh Dậu kính chúc quý học viên thi đâu đậu đó! Thêm nhiều thành công trong cuộc sống ! Các khóa học tại chungchisupham.com đều lì xì đến quý khách bằng cách khuyến mãi cho các học viên trong nhóm đăng ký hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây.

CÁC KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM ĐẦU NĂM 2017

Học viên đăng ký học chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, các lớp theo nhóm từ 5hv được giảm giá theo số lượng liên hệ cô Lan:

Địa chỉ liên hệ ngoài giờ hành chính tại: 106 Nguyễn Biểu, Phường 1, Q5, TP.HCM

Học viên đăng ký tự do (chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm…các khóa học ngắn hạn) liên hệ Cô Hiền:

Ms.Hiền – Điện thoại : 0902 91 99 55 – 0973 86 86 81

E-Mail : hienvt@giaoducvietnam.edu.vn

Chi nhánh hoạt động ở TP. Hồ Chí Minh:

Cơ sở dạy sư phạm TP. Hồ Chí Minh 1 tại: Số 195, đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Cơ sở dạy sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2 tại: 12 Trần Thiện Chánh, P12, Quận 10

Ký hiệu : T7- thứ Bảy, CN-Chủ Nhật

STT LOẠI CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM THỜI ĐIỂM HỌC PHÍ THỜI GIAN
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
1 Văn thư Lưu trữ 11/02 2.200.000 Cả ngày CN
2 Thư ký văn phòng 11/02 1.500.000 Cả ngày CN
3  Thông tin thư viện 11/02 1.500.000 Cả ngày CN
5  Lễ tân văn phòng  25/02 2.500.000 T7, CN
NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH
6  Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch   11/02

18/02

1.900.000 – 1T

2.500.000 – 2T

3.300.000 – 3T

Tối 2 4 6

T7,CN

 7 Điều Hành Tour  26/02 2.500.000 T7, CN
AN TOÀN LAO ĐỘNG , XÂY DỰNG
8 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động 19/02 800.000

1.000.000

Nhóm 1 và 4

Nhóm 2 và 3

9 Huấn luyện giảng viên An toàn lao động  Tháng 3 4.500.000 Cả ngày T7,CN
10 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 09/02

16/02

800.000 3 ngày/ 01 tuần
11 Quản lý Dự án

Giám Sát

Chỉ Huy Trưởng

 16/02 1.400.000 Tối 2- 6
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
12  Nghiệp vụ Sư phạm

Cao đẳng – Đại học

 11/03

12/02

2.500.000

3.000.000

T7,CN

Tối 2-6

13  Nghiệp vụ sư phạm

Trung cấp chuyên nghiệp

19/02

11/03

2.000.000

2.200.000

T7,CN

Tối

14 Quản lý Giáo dục 

Quản Lý Mầm non

 12/02 3.000.000 CN D2

Tối

15  Hiệu Trưởng Mầm non  18/02 3.000.000 CN D2
16  Nghiệp vụ sư phạm mầm non  18/02 2.500.000 Cả ngày CN
17  Sư phạm nghề  18/03 2.500.000 T7,CN
ISO-5S –Quản Trị Kho Hàng
18 Khóa học về ISO

9001:2008

14001:2004

18001:2007

 25/02 1.200.000 T7,CN
19 Đánh giá viên nội bộ

 ISO 9001:2008

 26/02 1.800.000 3 ngày
20 Khóa học 5S 18/02 1.200.000 2 ngày
21 Nghiệp vụ quản trị kho hàng 26/02 1.500.000 Cả ngày T7,CN
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
26 Kế toán trưởng

Doanh nghiệp

 11/02 1.500.000 Cả ngày T7,CN
27 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp  11/02 2.000.000 Cả ngày T7,CN
28  Khai Hải Quan  19/02 3.000.000 Tối 2, 4, 6
29  Chuyên viên kế toán  18/02 4.000.000 Cả ngày T7,CN
30  Chuyên viên chính (chỉ mở khi đủ số lượng, theo yêu cầu) 19/02 5.000.000 T7,CN
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ
31 Nghiệp vụ Lễ tân

Nghiệp vụ buồng Phòng

11/02 2.500.000 T7,CN
32 Dịch vụ nhà hàng

Quản trị Nhà hàng – khách sạn

18/02 2.500.000 T7,CN

Các thắc mắc khiếu nại, phản hồi, học viên đăng ký theo nhóm được giảm giá theo số lượng liên hệ cô Hiền:

Ms.Hiền – Điện thoại : 0902 91 99 55 – 0973 86 86 81

E-Mail : hienvt@giaoducvietnam.edu.vn

The post Các khóa học chứng chỉ sư phạm đầu năm 2017 appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
https://chungchisupham.com/cac-khoa-hoc-chung-chi-su-pham-dau-nam-2017-264.html/feed 4
Lịch khai giảng mới Tháng 12/2016 https://chungchisupham.com/lich-khai-giang-moi-thang-122016-248.html https://chungchisupham.com/lich-khai-giang-moi-thang-122016-248.html#respond Tue, 13 Dec 2016 12:50:47 +0000 http://chungchisupham.com/?p=248 Chứng chỉ sư phạm, lớp nghiệp vụ, cùng các khóa học khác khai giản vào tháng cuối cùng của năm 2016 : Học viên đăng ký học chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, các lớp theo nhóm từ 5hv được giảm giá theo số lượng liên hệ cô Lan: Vũ Trần Ngọc Lan [...]

The post Lịch khai giảng mới Tháng 12/2016 appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
Chứng chỉ sư phạm, lớp nghiệp vụ, cùng các khóa học khác khai giản vào tháng cuối cùng của năm 2016 :

Học viên đăng ký học chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, các lớp theo nhóm từ 5hv được giảm giá theo số lượng liên hệ cô Lan:

Vũ Trần Ngọc Lan – Chủ tài khoản: 102-2167-2105-026 . Mã số Thuế : 80-2029-9720

Địa chỉ liên hệ ngoài giờ hành chính tại: 106 Nguyễn Biểu, Phường 1, Q5, TP.HCM

Điện thoại : O98 632 3784 – E-Mail : vtngoclan1980@gmail.com

Học viên đăng ký tự do (chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm…các khóa học ngắn hạn) liên hệ Cô Hiền:

Ms.Hiền – Điện thoại : 0902 91 99 55 – 0973 86 86 81

E-Mail : hienvt@giaoducvietnam.edu.vn

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam (CPGDVN) có trụ sở hoạt động chính tại: Tòa nhà A03-P2 Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia, Quận Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội

Văn phòng Hà Nội:

Cơ sở dạy sư phạm Hà Nội 1 tại: 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.

Cơ sở dạy sư phạm  Hà Nội 2 tại: 457 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Cơ sở dạy sư phạm  Hà Nội 3 tại: Trung tâm dạy nghề số 5 – Quận Nam Từ Liêm (Đối diện Công An quận)

Cơ sở dạy sư phạm  Hà Nội 4 tại: Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang – Tầng 1 tòa nhà C1 – Chung cư KCN Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Cơ sở dạy sư phạm Hà Nội 5 tại: P301 – Nhà A – Trường Trung Cấp Công Đoàn – số 290 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Cơ sở dạy sư phạm Hà Nội 6 tại: Trung tâm dạy nghề Hoàn Kiếm – 52 Thợ Nhuộm – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Cơ sở dạy sư phạm Hà Nội 7 tại : Lô 7 – BT1 Khu ĐT Tân Tây Đô – Đan Phượng – Hà Nội – Văn phòng tuyển sinh: 76 Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội.

Các thắc mắc khiếu nại, phản hồi, học viên đăng ký theo nhóm được giảm giá theo số lượng liên hệ cô Hiền:

Ms.Hiền – Điện thoại : 0902 91 99 55 – 0973 86 86 81

E-Mail : hienvt@giaoducvietnam.edu.vn

Chi nhánh hoạt động ở TP. Hồ Chí Minh:

Cơ sở dạy sư phạm TP. Hồ Chí Minh 1 tại: Số 195, đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Cơ sở dạy sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2 tại: Số 8, đường Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Cơ sở dạy sư phạm TP. Hồ Chí Minh 3 tại: Số 86/3 – đường Trần Thái Tông – Phường 15 – Quận Tân Bình – TP.HCM

Chi Nhánh cơ sở sư phạm tại TP Đà Nẵng tại: Số 2 -4  Tiểu La – Phường Hòa Cường Bắc – Q. Hải Châu – Đà Nẵng

Chi Nhánh cơ sở sư phạm tại Bình Định tại:  Số 168 Nguyễn Thị Định – TP Quy Nhơn

Chi Nhánh cơ sở sư phạm  tại Nha Trang – Khánh Hòa tại: Số 33, đường B1 Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung (Đối diện Siêu Thị BigC Nha Trang)

Chi Nhánh cơ sở sư phạm tại Đà Lạt tại: Số 18 Quang Trung – P.9 – TP Đà Lạt

Chi Nhánh cơ sở sư phạm tại Cần Thơ tại: Số 103 đường A1, khu dân cư 91B, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

TT Khóa học Ngày học Học phí Thời gian
LỚP NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
1 Văn thư Lưu trữ 11/12  

2.200.000

CN

Bình Thạnh

2 Thư ký Văn phòng 11/12  

1.500.000

CN

Bình Thạnh

3  

Thông tin Thư viện

 

18/12

 

1.500.000

 

CN – D2

4 Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu  17/12 4.000.000 T7, CN

Bình Thạnh

 

5

 

Lễ Tân Văn Phòng

 

26/12

 

2.500.000

 

Tối 2 4 6

LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 
6 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch  – D2

 

Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch  – Q10

05/12

10/12

 

10/12

 1.900.000 – 1T

2.500.000 – 2T

3.300.000 – 3T

Tối 2 4 6

T7,CN – D2

 

T7 – Q10

 

7

 

Điều Hành Tour

 

17/12

 

2.500.000

 

T7, CN

LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG
8 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động    10/12 800.000

1.000.000

Nhóm 1 và 4

Nhóm 2 và 3

9 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động  

T 2

 

4.500.000

 

T7, CN

LỚP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
10 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 09/12

23/12

800.000 3 ngày
11 Quản lý Dự án

 

14/12 1.400.000 Tối 2- 6
12 -Nghiệp vụ Kỹ sư định giá

 -Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 

14/12

1.500.000

 

1.200.000

 

Tối 2- 6

 

13 Giám sát thi công

 xây dựng

 

14/12

 

1.500.000

 

Tối 2- 6

14 PCCC 18/12 600.000 Thứ 7- CN
LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
15  

Nghiệp vụ Sư phạm

Cao đẳng – Đại học

 14/01

16/01

2.500.000

3.000.000

   T7,CN Q10

Tối D2

16  Nghiệp vụ sư phạm

Trung cấp chuyên nghiệp

10/12

19/12

2.000.000

2.200.000

T7,CN Q10

Tối D2

17 Quản lý Giáo dục 

Quản Lý Mầm Non

25/12

09/01

 

3.000.000

CN D2

Tối Q10

18  

Hiệu Trưởng Mầm Non

 

11/12

 

3.000.000

 

CN D2

19 Bảo Mẫu

Cấp Dưỡng

20/11

20/11

2.200.000

2.000.000

CN D2

CN

20  

Nghiệp Vụ SP Mầm non

 

20/11

 

2.500.000

 

CN

21  

Sư phạm Nghề

 

26/ 11

 

2.500.000

 

T7,CN D2

Lớp ISO-5S –Quản Trị Kho Hàng
22 Khóa học về ISO

9001:2008

14001:2004

18001:2007

 

 

24/12

 

 

1.200.000

 

 

T7,CN

23 Đánh giá viên nội bộ

 ISO 9001:2008

 24/12  

1.800.000

 

3 ngày

24 Khóa học 5S 24/12 1.200.000 2 ngày
25 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng 24/12 1.500.000 T7,CN
LỚP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
26 Kế toán trưởng

Doanh nghiệp

 

04/12

 

1.500.000

 

CN B3

27 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp  

04/12

 

2.000.000

 

CN B3

28  

Khai Hải Quan

 

11/12

 

3.000.000

 

Tối 2 4 6 B2

29  

Chuyên Viên

 

04/12

 

4.000.000

 

T7,CN

30  

Chuyên Viên Chính

 

17/12

 

5.000.000

 

T7,CN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ – HỌC NGHỀ
31 Nghiệp vụ Lễ tân

Nghiệp vụ Buồn Phòng

05/12

16/12

 

2.500.000

 

T3,5  hoặc T7

32 Dịch vụ nhà hàng

Quản trị Nhà Hàng KS

05/12

16/12

 

2.500.000

 

T3,5  hoặc T7

33  

Chế biến Món Chay

 

19/12

 

4.000.000

 

Tối 2,4,6

 34 Cắt Tỉa Rau, Củ, Quả    24/12 1.800.000
35 Cắm Hoa Nghệ Thuật 18/12 3.000.000 Chủ Nhật

 

36  

Món ăn Việt

19/12  

4.000.000

Tối 3,5

Thứ 7

37  

 Món ăn Hàn Quốc

10/12  

4.000.000

Sáng 3,5

tối 2,6

The post Lịch khai giảng mới Tháng 12/2016 appeared first on Học Chứng Chỉ Sư Phạm.

]]>
https://chungchisupham.com/lich-khai-giang-moi-thang-122016-248.html/feed 0