trung học cở sở

LỊCH HỌC LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHÓA 3.2019

Chứng chỉ quản lý giáo dục

Ở nước ta trong xu hướng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, việc này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phải thường xuyên được học tập, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cũng như những kỹ năng nghiệp vụ. Để đáp ứng được […]

Tìm lớp học THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC thì học ở đâu?

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Thông báo tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Thiết bị Trường học : Đối tượng bồi dưỡng: Đối tượng 1:  Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử […]