THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC MỚI NHẤT

Có giảm học phí

+Học viên đăng ký theo nhóm 5-10 người sẽ được giảm học phí theo khóa học có thông báo trước (đăng ký sớm, bổ sung thành viên, thiết kế lớp…)

+Thủ tục đăng ký nhanh gọn, tư vấn miễn phí Tuyển sinh và tổ chức khóa học trên toàn quốc Hỗ trợ giới thiệu việc làm phù hợp các lĩnh vực

+ Giảm học phí sau khi hoàn tất khóa học và đăng ký thêm khóa kế tiếp

Chứng chỉ nghiệp vụ chính thức

+Hoc viên hoàn thành khóa học vượt qua kỳ thi sát hạch sẽ được cấp chứng chỉ theo qui định của ngành học.

+Được công nhận khi nộp hồ sơ làm việc, bổ sung hồ sơ nâng cao nghiệp vụ

+Chương trình học theo đúng thông tư quy định của ngành.

 

Tham gia kênh trên FaceBook