Đại học

Khóa Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Trong Cơ Sở Giáo Dục Đại

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   Nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội […]

Mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

  Mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên Đại học Bộ GD & ĐT vừa ban hành thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở […]

Khóa học Nghiệp Vụ Sư Phạm Dành Cho Giảng Viên Cao Đẳng Đại Học

Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp đại học trở lên muốn trở thành giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng Thời gian đào tạo: 2 tháng KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC Khóa học dành cho : Giảng viên các học viện, […]