chuyên viên

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGẮN HẠN T11/2023

chuyên đào tạo các khóa học ngắn hạn học trực tuyến, chứng chỉ sư phạm giáo viên, sư phạm giảng viên,chuẩn chức danh giáo viên, chuẩn chức danh giảng viên,văn thư , lưu trữ ……………… KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MỚI THÁNG  11/2023     HOTLINE        0973 86 86 81 STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY […]