Khóa học Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Với nhu cầu phát triển năng lực thực thi công vụ, cán bộ, công chức, viên chức cần thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì? Học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để làm gì? Thông tin chương trình lớp chuyên viên quản lý nhà nước ra sao? Mời bạn theo dõi bài viết sau.

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì?

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên và văn bằng xác nhận học viên đã hoàn thiện chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo quy định.

Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên là chương trình học quan trọng để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển và đổi mới. 

Học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để làm gì?

Chứng chỉ ngạch chuyên viên là chứng chỉ bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức muốn thi công chức để nâng ngạch. Khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được tổ chức đào tạo nhằm:

 • Trang bị, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc để cán bộ, công chức, viên chức nhà nước nâng cao nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc những công việc được giao.
 • Tăng cường ý thức về quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực công tác của mỗi cán bộ, công chức viên chức trong nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao theo quy định của Bộ Nội Vụ.
 • Cung cấp kiến thức ngạch chuyên viên chuẩn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác của mỗi đối tượng cá nhân.
 • Cung cấp điều kiện để được xem xét và bổ nhiệm viên chức, nâng lương và giữ vai trò lãnh đạo, quản lý trong cơ quan tổ chức nhà nước.

Điều kiện, quy định về cấp chứng chỉ chuyên viên

Đối tượng học chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên dành cho công chức viên chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương và các công chức thuộc cơ quan nhà nước. Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng chuyên viên bao gồm:

 • Công chức, viên chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương (Kể cả công chức dự bị) những người chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước trước đó;
 • Các đối tượng cá nhân chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước;
 • Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng hoặc vị trí tương đương;
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc vị trí tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chứng chỉ chuyên viên có thời hạn bao lâu?

Dựa theo thông tin tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định thông tin về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

Thời hạn của chứng chỉ quản lý nhà nước là vĩnh viễn và có giá trị sử dụng toàn quốc.

Chứng chỉ ngạch chuyên viên cũng là một trong các chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước. Các quy định về đào tạo, thi và cấp chứng chỉ cũng được thực hiện bởi các đơn vị được Bộ GD&ĐT quy định.

Do đó có thể hiểu rằng chứng chỉ này có giá trị vĩnh viễn cho tới khi Bộ có những thông báo mới. Các bạn học viên chỉ cần đầu tư thời gian, chi phí học một lần để thi đạt chứng chỉ để sử dụng trong suốt quá trình công tác.

Học chứng chỉ chuyên viên ở đâu?

Học chứng chỉ ngạch chuyên viên ở đâu?

Các đơn vị được cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên quản lý nhà nước cần tuân thủ những quy định theo thẩm quyền được giao và đảm bảo mẫu chứng chỉ đúng quy định. Học viên có thể tham khảo học lớp chuyên viên ở các trường sau:

 • Trường Đại học Nội vụ: Chứng chỉ chuyên viên Đại học Nội vụ được nhiều học viên lựa chọn, đây là trong số những đơn vị uy tín, đủ điều kiện tổ chức thi các chứng chỉ quản lý nhà nước.
 • Học viện quản lý giáo dục: Trường là một trong những đơn vị đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước uy tín. Chứng chỉ của trường được nhiều học viên đăng ký tham gia bởi chương trình học chuẩn quy định, công tác thi và cấp chứng chỉ nhanh chóng.
 • Học viện hành chính quốc gia: Chứng chỉ chuyên viên Học viện Hành chính cũng là văn bằng khá phổ biến đối với nhiều đơn vị nhà nước. Ngoài chứng chỉ chuyên viên, trường còn tổ chức đào tạo nhiều chương trình quản lý nhà nước khác như chứng chỉ chuyên viên chính, chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng.
 • Các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 • Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Chính trị – Xã hội ở TW.
Chương trình học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Điều kiện học lớp chuyên viên

Điều kiện học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, học viên cần đáp ứng 2 tiêu chí sau:

 • Là công dân Việt Nam và có trình độ Đại học trở lên
 • Muốn tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để nâng cao kiến thức quản lý nhà nước.
 • Nộp đầy đủ hồ sơ, lệ phí khóa bồi dưỡng đúng thời hạn
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên viên
 • Có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu 6 năm ( Không tính thời gian tập sự)

Sau khi tham gia lớp học chuyên viên, các thí sinh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, quy định của đơn vị bồi dưỡng sẽ được cấp chứng chỉ.

 • Đảm bảo thời lượng học quy định của lớp chứng chỉ chuyên viên.
 • Tổng điểm các bài thi đạt từ 5 điểm trở lên tính theo thang điểm 10

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Khung chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chương trình gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, chia thành 3 phần chính. Tổng thời gian bồi dưỡng khoảng 8 tuần tương đương 320 tiết. Nội dung khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cụ thể như sau:

Chuyên đề, hoạt động Số tiết
Phần I – KIẾN THỨC CHUNG (108 tiết)
Nhà nước trong hệ thống chính trị 12
Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 12
Công vụ, công chức 12
Đạo đức công vụ 12
Thủ tục hành chính nhà nước 12
Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước 12
Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 12
Cải cách hành chính nhà nước 12
Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương 12
Phần II – KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ (36 tiết)
Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 12
Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 12
Ôn tập 8
Kiểm tra (lần 1) 4
Phần III – CÁC KỸ NĂNG (122 tiết)
Kỹ năng quản lý thời gian 16
Kỹ năng giao tiếp hành chính 16
Kỹ năng làm việc nhóm 16
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 16
Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ 16
Kỹ năng soạn thảo văn bản 16
Kỹ năng viết báo cáo 16
Ôn tập 8
Kiểm tra (lần 2) 2
Phần IV – KHAI GIẢNG, ĐI THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN, BẾ GIẢNG (54 tiết)
Khai giảng 2
Đi thực tế 16
Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống 4
Viết tiểu luận tình huống 30
Bế giảng 2

 

Sau khi kết thúc khóa học và đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ, học viên được cấp chứng chỉ ngạch chuyên viên theo quy định

Tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên TPHCM, Hà Nội

 Chúng tôi phối hợp tuyển sinh mở các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình bồi dưỡng do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013.

Để tạo điều kiện học tập cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ở mọi miền đất nước, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo online và offline. Các khóa học lớp chuyên viên quản lý nhà nước khai giảng liên tục,  tuyển sinh trên toàn quốc. Khi đăng ký tham gia khóa học, học viên sẽ được tư vấn viên hỗ trợ từ lúc đăng ký tham gia cho đến khi nhận được chứng chỉ.

Khai giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Hà Nội, TPHCM

1.Đối tượng học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên:

 • Là công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (Bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước
 • Các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức nhà nước
 • Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên

2.Thời gian học:

 • Học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và các buổi tối trong tuần hàng tuần liên tục trong hai tháng (Liên tục khai giảng trên toàn Quốc)
 • Tại Hà Nội lịch khai giảng lớp chuyên viên cố định vào 7h30 sáng thứ bẩy tuần đầu tiên của tháng
 • Tại Đà Nẵng khai giảng lớp chuyên viên hai tháng một khóa (liên hệ để biết lịch khai giảng cụ thể)
 • Tại Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp chuyên viên cố định vào 7h30 tuần thứ hai của tháng.

3.Hồ sơ đăng ký: 

 • 01 phiếu đăng ký (được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký).
 • 02 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
 • 01 bản CMND photo

4.Học phí: Học viên khi đến đăng ký khóa học chuyên viên mang theo 02 ảnh 3×4 và CMT photo và nộp học phí 2.500.000(học viên đến tham dự khóa học mới phải đóng học phí).

Đơn vị cá nhân có nhu cầu đào tạo cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vui lòng gọi điện để đăng ký khóa học và hỗ trợ tư vấn.

 • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì?
  • Học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để làm gì?
  • Đối tượng học chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên
  • Chứng chỉ chuyên viên có thời hạn bao lâu?
 • Học chứng chỉ ngạch chuyên viên ở đâu?
  • Điều kiện học lớp chuyên viên
  • Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
 • Tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên TPHCM, Hà Nội

Leave a Reply