Giới thiệu

Mục tiêu nhiệm vụ

Chứng chỉ sư phạm với khát khao mang đến cho quý khách các khóa học: chứng chỉ sư phạm, lớp nghiệp vụ… .Từ nhu cầu cuộc sống ở các lĩnh giáo dục, tài chính, tín dụng, công nghệ thông tin, kế toán… đang đòi hỏi các chứng chỉ hành nghề, nghiệp vụ phục vụ công […]

Về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM (GDVN)- Vietnam Education Joint Stock Company Các loại chứng chỉ sư phạm, lớp nghiệp vụ, khóa học ngắn hạn… đều xuất phát từ lĩnh vực đào tạo của công ty cổ phần giáo dục như : đại học, cao đẳng, trung cấp nghề… Các chứng chỉ sư […]