hiệu trưởng mầm non

Học lớp hiệu trưởng mầm non

Cần học lớp sư phạm nghề thì học ở đâu??? sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề

  HỌC LỚP HIỆU TRƯỞNG MẦM NON Việc Mở lớp HIỆU TRƯỞNG MẦM NON do CĐSPTW cấp cho học viên nhằm đáp ứng yêu cầu về khả năng lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động trong trường mầm non. Học viện sẽ có bản lĩnh trong điều hành và hiểu biết rộng […]

Quy định chuẩn hiệutrưởng trường mầm non

QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆUTRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011 /TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) QUY ĐỊNH CHUNG                                […]

Địa chỉ học lớp hiệu trưởng mầm non tại Hồ Chí Minh

Bồi dưỡng và đào tạo Hiệu trưởng trường mầm non rất cần thiết nhiều học viên tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non tương đương hay cao hơn. Khóa học Hiệu trưởng trường mầm non cung cấp kiến thức quan trọng trong quản lý giáo dục, những kiến thức cơ sở, nghiệp vụ quản […]