khóa học mới

LỊCH KHAI GIẢNG MỚI T3.2019

Khai giảng khóa học

Các khóa học nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ xây dựng, an toàn lao động, cắm hoa… khai giảng hàng tháng luôn chào đón học viên mới đến hoàn tất khóa học và có thể đạt được nhiều thành công hơn trong công việc hàng ngày. TT Chương trình Đào tạo […]

Lịch khai giảng mới Tháng 12/2016

Chứng chỉ sư phạm 2016

Chứng chỉ sư phạm, lớp nghiệp vụ, cùng các khóa học khác khai giản vào tháng cuối cùng của năm 2016 : Học viên đăng ký học chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, các lớp theo nhóm từ 5hv được giảm giá theo số lượng liên hệ cô Lan: Vũ Trần Ngọc Lan […]