Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thành phố Hồ Chí Minh, các quận trung tâm

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thanh phố Hồ Chí Minh, các quận trung tâm, tuyển sinh lớp chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ, kỹ năng mềm…để phát triển quy mô đào tạo trong cả nước. Trung tâm đào tạo ngắn hạn – trực thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam- công […]