Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thành phố Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thành phố Đà Nẵng, tuyển sinh lớp chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ, kỹ năng mềm…để phát triển quy mô đào tạo trong cả nước. Trung tâm đào tạo ngắn hạn – trực thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam- công ty chúng tôi cần tuyển […]