sư phạm giáo viên

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN THCS, THPT TIẾNG ANH

Khóa học nghiệp vụ sư phạm dành cho anh chị có bằng cử nhân tiếng anh, toán, văn , tin, giáo dục công dân muốn đi dạy tại các trường cấp 2,3 trên toàn quốc thì phải học nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên cấp 2, cấp 3 có chuyên ngành phù hợp […]

Đào tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Trung Học Phổ Thông mới nhất

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Các khóa học để đi làm

KHÓA NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO THÔNG TƯ  12/2021  Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành […]

Muốn học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên thì học ở đâu???

học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên

Nên học chứng chỉ sư phạm dành cho người đi làm thì học ở đâu??? Học viên cần học nhanh chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trung tâm???? Có Chứng chỉ sư phạm giáo viên học ngoài giờ hành chánh Học lớp sư phạm dành cho giáo viên??? Tìm lớp học sư phạm dành […]