KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN THCS, THPT TIẾNG ANH

Khóa học nghiệp vụ sư phạm dành cho anh chị có bằng cử nhân tiếng anh, toán, văn , tin, giáo dục công dân muốn đi dạy tại các trường cấp 2,3 trên toàn quốc thì phải học nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên cấp 2, cấp 3 có chuyên ngành phù hợp

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS, THPT THEO THÔNG TƯ MỚI 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT);

    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức khóa học “  cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT” (dạy môn tiếng Anh, Toán học) tại  TP.HCM, HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG với những nội dung như sau:

Thời gian và học phí :

 • Kinh phí bồi dưỡng: 180.000đ/1 tín chỉ/1 học viên
 • Thời gian thực hiện chương trình: Tối thiểu 12 tháng
 • Khai giảng dự kiến: 10 -15 hàng tháng
 • Hình thức học: Học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến (Online) tùy từng thời điểm

Đối tượng tham giá khóa học cấp chứng chỉ sư phạm trung học cơ sở, trung học phổ thông là ai?

 • Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở/trung học phổ thông dạy môn: Tiếng anh, Toán học, tin học, văn học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, kinh tế quốc phòng……

– Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/ THPT
– Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Nội dung chương trình học

Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khối lượng chương trình:
– Khối học phần chung: 17 tín chỉ (15 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn)
– Khối học phần nhánh: 17 tín chỉ nhánh THCS, 17 tín chỉ nhánh THPT

 1. Khối học phần chung
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết dạy trên lớp
Lý thuyết Thảo luận, thực hành
HỌC PHẦN BẮT BUỘC (15TC)
A1 Tâm lý học giáo dục 2 20 20
A2 Giáo dục học 2 15 30
A3 Lý luận dạy học 2 15 30
A4 Đánh giá trong giáo dục 3 15 30
A5 Quản lý nhà nước về giáo dục 2 15 30
A6 Giao tiếp sư phạm 2 10 40
A7 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 0 90
HỌC PHẦN TỰ CHỌN (2TC)
A8 Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông 2 15 30
A9 Kỷ luật tích cực 2 15 30
A10 Quản lý lớp học 2 15 30
A11 Kỹ thuật dạy học tích cực 2 10 40
A12 Ứng dụng CNTT trong dạy học 2 10 40
A13 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2 10 40
A14 Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông 2 10 40
A15 Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống 2 10 40
A16 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 2 15 30
A17 Xây dựng môi trường giáo dục 2 15 30
 1. Khối học phần nhánh
Nhánh THCS (Phần B) Nhánh THCS (Phần B) Số tín chỉ Số tiết dạy trên lớp
Mã học phần Tên học phần Mã học phần Tên học phần Lý thuyết Thảo luận, thực hành
Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC)
Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/ THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó
B1 Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCS C1 Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THPT 2 20 20
B2 Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCS C2 Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THPT 2 10 40
B3 Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCS C3 Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THPT 2 10 40
B4 Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS ở trường sư phạm C4 Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THPT ở trường sư phạm 3 0 90
Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông (06TC)
B5 Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS C5 Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT 2 10 40
B6 Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS C6 Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT 3 0 90
B7 Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS C7 Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT 2 15 30
Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần)
B8 Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS C8 Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT 2 15 30
B9 Tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở trường THCS C9 Tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở trường THPT 2 10 40
B10 Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS C10 Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT 2 15 30

 

Chứng chỉ : Học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 05 (năm) điểm trở lên.

V. HỒ SƠ

 • 01  Đơn đăng ký học;
 • 02 Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên (công chứng);
 • 02 Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (công chứng);
 • 02 ảnh 3×4.
 • Hồ sơ đựng trong túi hồ sơ giấy
 •  
 • – Mọi chi tiết xin liên hệ : Cô Hiền  0973 86 86 81 ( Phòng Đào Tạo – Tuyển Sinh )
  1/ Tại HCM:
  VP1: 195 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Binh Thạnh
  VP2: 16/8 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
  2/ Tại Hà Nội :
  451 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  3/ Đà Nẵng
  53 Nguyễn Hữu Dật, Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu
  4/ Nha Trang
  33 Đường B1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, P.Ngọc Hiệp, Tp.Nha Trang

Leave a Reply