LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGẮN HẠN T03/2024

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MỚI THÁNG  03/2024  HOTLINE        0973 86 86 81
STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHAI GIẢNG CA HỌC HÌNH THỨC HỌC GIỜ HỌC
1 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH 02/03/2024
04/03/2024

Tối  246 hoặc T7CN

Trực tuyến 19H00,8h00
2 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 05/03/2024 T7,CN Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
3 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ( BỘ LĐ&TBXH) 02/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
4 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 29/02/2024 Tối Trực tuyến  19H00
6 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN CẤP MẦM NON, TH, THCS, THPT  02/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
7 KHÓA HỌC SƯ PHẠM NGHỀ: SƠ CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ 01/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
8 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CẤP 1,2,3 TIẾNG ANH 02/03/2024 Tối  Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
9 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CẤP 1,2,3 CHUYÊN Toán, tin, văn 02/03/2024 Tối Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
10 KHÓA HỌC SƯ PHẠM MẦM NON 17/03/2024 Tối ( 7CN) Trực tuyến  19H00
11 KHÓA HỌC BẢO MẪU 11/03/2024 Tối ( 246) Trực tuyến  19H00
12 KHÓA HỌC CẤP DƯỠNG 18/03 Tối Trực tuyến kết hợp trực tiếp 8H00
13 KHÓA HỌC THÔNG TIN THƯ VIỆN  10/03/2024 Chủ Nhật Trực tuyến  8H00
14 KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ 10/03/2024 Chủ Nhật Trực tuyến  19h00
15 KHÓA HỌC TƯ VẤN DU HỌC 18/03/2024 Tối  Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
16 KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA QUỐC TẾ, TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN (TC THI TRỰC TUYẾN) 08/03 Nguyên ngày, Tối Trực tuyến   
17 KHÓA HỌC ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH NỘI ĐỊA QUỐC TẾ,TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH TOUR (TC THI TRỰC TUYẾN) 08/03 Nguyên ngày, Tối Trực tuyến   
18 KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN 03/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
19 KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH 03/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
20 KHÓA HỌC QUẢN LÝ LÃNH ĐAO CẤP PHÒNG 03/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
21 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 03/03/2024 T7,CN Trực tuyến  19H00
22 KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 04/03/2024 Tối 3/5/7 Trực tuyến  19h
23 KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON 04/03/2024 Tối 3/5/7 Trực tuyến  19h
24 KHÓA HỌC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 04/03/2024 Tối 246 Trực tuyến  19h
25 XOA BÓP BẤM HUYỆT VẬT LÝ TRỊ LIỆU 10/03/2024 Chủ Nhật Trực tiếp 8H00
27 KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN ( MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN) 03/2024 Chủ Nhật Trực tuyến  8H00
28 ĐẠI LÝ TÀU BIỂN 11/2023 Tối Thứ 2 và Thứ 6 Trực tuyến  19H00
29 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
30 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SƯ NGHIỆP 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
31 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
32 KHÓA HỌC KẾ TOÁN VIÊN, NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
33 KHÓA HỌC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 01/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
34 TIỀN TIỂU HỌC 13/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
35 KHÓA HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ  03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
36 KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
37 KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN 09/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
38 KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN AN TOÀN  LAO ĐỘNG 02/03/2023 T7,CN Trực tiếp 8H00
39 LỚP ĐẤU THẦU QUA MẠNG  09/03/2024 T7,CN Trực tuyến  8H00
40 QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG BỘ (SƠ CẤP ĐƯỜNG BỘ) 03/2024 T7,CN Trực tuyến  8H00
41 CẮM HOA NGHỆ THUẬT ( MỞ SHOP) 03/2024 Trực tiếp Trực tiếp  
42 Đào tạo Giám sát thi công XDCT 03/2024 T7,CN Trực tiếp 8H00
43 KHÓA HỌC TIN HỌC ,ANH VĂN        
44 XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU LỚP CHỦ NHẬT  10/03/2024 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
45 XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU LỚP LIÊN TỤC NGÀY THƯỜNG  Tháng 03 Sáng +  chiều  
46 CẮM HOA LỚP 3 NGÀY CHỦ NHẬT  03/2024 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
47 CẮM HOA LỚP 3 NGÀY LIÊN TỤC TRONG TUẦN  03/2024 Sáng chiều  
48 NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN  16/03 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tuyến   
49 KỸ NĂNG MỀM  03/2024 Tối 2/6 Trực tuyến   
51 NGHIỆP VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG  03/2024 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
53 NẤU ĂN TỰ CHỌN: CHÁO DINH DƯỠNG, PHỞ BÒ, PHỞ GÀ, CƠM TẤM, QUÁN ỐC KINH DOANH, BÁNH MỲ,……..        
KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MỚI THÁNG  03/2024  HOTLINE        0973 86 86 81
STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHAI GIẢNG CA HỌC HÌNH THỨC HỌC GIỜ HỌC
1 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH 02/03/2024
04/03/2024

Tối  246 hoặc T7CN

Trực tuyến 19H00,8h00
2 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 05/03/2024 T7,CN Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
3 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ( BỘ LĐ&TBXH) 02/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
4 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 29/02/2024 Tối Trực tuyến  19H00
6 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN CẤP MẦM NON, TH, THCS, THPT  02/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
7 KHÓA HỌC SƯ PHẠM NGHỀ: SƠ CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ 01/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
8 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CẤP 1,2,3 TIẾNG ANH 02/03/2024 Tối  Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
9 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CẤP 1,2,3 CHUYÊN Toán, tin, văn 02/03/2024 Tối Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
10 KHÓA HỌC SƯ PHẠM MẦM NON 17/03/2024 Tối ( 7CN) Trực tuyến  19H00
11 KHÓA HỌC BẢO MẪU 11/03/2024 Tối ( 246) Trực tuyến  19H00
12 KHÓA HỌC CẤP DƯỠNG 18/03 Tối Trực tuyến kết hợp trực tiếp 8H00
13 KHÓA HỌC THÔNG TIN THƯ VIỆN  10/03/2024 Chủ Nhật Trực tuyến  8H00
14 KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ 10/03/2024 Chủ Nhật Trực tuyến  19h00
15 KHÓA HỌC TƯ VẤN DU HỌC 18/03/2024 Tối  Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
16 KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA QUỐC TẾ, TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN (TC THI TRỰC TUYẾN) 08/03 Nguyên ngày, Tối Trực tuyến   
17 KHÓA HỌC ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH NỘI ĐỊA QUỐC TẾ,TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH TOUR (TC THI TRỰC TUYẾN) 08/03 Nguyên ngày, Tối Trực tuyến   
18 KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN 03/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
19 KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH 03/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
20 KHÓA HỌC QUẢN LÝ LÃNH ĐAO CẤP PHÒNG 03/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
21 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 03/03/2024 T7,CN Trực tuyến  19H00
22 KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 04/03/2024 Tối 3/5/7 Trực tuyến  19h
23 KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON 04/03/2024 Tối 3/5/7 Trực tuyến  19h
24 KHÓA HỌC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 04/03/2024 Tối 246 Trực tuyến  19h
25 XOA BÓP BẤM HUYỆT VẬT LÝ TRỊ LIỆU 10/03/2024 Chủ Nhật Trực tiếp 8H00
27 KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN ( MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN) 03/2024 Chủ Nhật Trực tuyến  8H00
28 ĐẠI LÝ TÀU BIỂN 11/2023 Tối Thứ 2 và Thứ 6 Trực tuyến  19H00
29 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
30 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SƯ NGHIỆP 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
31 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
32 KHÓA HỌC KẾ TOÁN VIÊN, NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
33 KHÓA HỌC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 01/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
34 TIỀN TIỂU HỌC 13/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
35 KHÓA HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ  03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
36 KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
37 KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN 09/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
38 KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN AN TOÀN  LAO ĐỘNG 02/03/2023 T7,CN Trực tiếp 8H00
39 LỚP ĐẤU THẦU QUA MẠNG  09/03/2024 T7,CN Trực tuyến  8H00
40 QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG BỘ (SƠ CẤP ĐƯỜNG BỘ) 03/2024 T7,CN Trực tuyến  8H00
41 CẮM HOA NGHỆ THUẬT ( MỞ SHOP) 03/2024 Trực tiếp Trực tiếp  
42 Đào tạo Giám sát thi công XDCT 03/2024 T7,CN Trực tiếp 8H00
43 KHÓA HỌC TIN HỌC ,ANH VĂN        
44 XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU LỚP CHỦ NHẬT  10/03/2024 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
45 XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU LỚP LIÊN TỤC NGÀY THƯỜNG  Tháng 03 Sáng +  chiều  
46 CẮM HOA LỚP 3 NGÀY CHỦ NHẬT  03/2024 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
47 CẮM HOA LỚP 3 NGÀY LIÊN TỤC TRONG TUẦN  03/2024 Sáng chiều  
48 NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN  16/03 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tuyến   
49 KỸ NĂNG MỀM  03/2024 Tối 2/6 Trực tuyến   
51 NGHIỆP VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG  03/2024 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
53 NẤU ĂN TỰ CHỌN: CHÁO DINH DƯỠNG, PHỞ BÒ, PHỞ GÀ, CƠM TẤM, QUÁN ỐC KINH DOANH, BÁNH MỲ,……..        
KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MỚI THÁNG  03/2024  HOTLINE        0973 86 86 81
STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHAI GIẢNG CA HỌC HÌNH THỨC HỌC GIỜ HỌC
1 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH 02/03/2024
04/03/2024

Tối  246 hoặc T7CN

Trực tuyến 19H00,8h00
2 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 05/03/2024 T7,CN Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
3 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ( BỘ LĐ&TBXH) 02/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
4 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 29/02/2024 Tối Trực tuyến  19H00
6 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN CẤP MẦM NON, TH, THCS, THPT  02/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
7 KHÓA HỌC SƯ PHẠM NGHỀ: SƠ CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ 01/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
8 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CẤP 1,2,3 TIẾNG ANH 02/03/2024 Tối  Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
9 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CẤP 1,2,3 CHUYÊN Toán, tin, văn 02/03/2024 Tối Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
10 KHÓA HỌC SƯ PHẠM MẦM NON 17/03/2024 Tối ( 7CN) Trực tuyến  19H00
11 KHÓA HỌC BẢO MẪU 11/03/2024 Tối ( 246) Trực tuyến  19H00
12 KHÓA HỌC CẤP DƯỠNG 18/03 Tối Trực tuyến kết hợp trực tiếp 8H00
13 KHÓA HỌC THÔNG TIN THƯ VIỆN  10/03/2024 Chủ Nhật Trực tuyến  8H00
14 KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ 10/03/2024 Chủ Nhật Trực tuyến  19h00
15 KHÓA HỌC TƯ VẤN DU HỌC 18/03/2024 Tối  Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
16 KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA QUỐC TẾ, TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN (TC THI TRỰC TUYẾN) 08/03 Nguyên ngày, Tối Trực tuyến   
17 KHÓA HỌC ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH NỘI ĐỊA QUỐC TẾ,TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH TOUR (TC THI TRỰC TUYẾN) 08/03 Nguyên ngày, Tối Trực tuyến   
18 KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN 03/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
19 KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH 03/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
20 KHÓA HỌC QUẢN LÝ LÃNH ĐAO CẤP PHÒNG 03/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
21 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 03/03/2024 T7,CN Trực tuyến  19H00
22 KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 04/03/2024 Tối 3/5/7 Trực tuyến  19h
23 KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON 04/03/2024 Tối 3/5/7 Trực tuyến  19h
24 KHÓA HỌC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 04/03/2024 Tối 246 Trực tuyến  19h
25 XOA BÓP BẤM HUYỆT VẬT LÝ TRỊ LIỆU 10/03/2024 Chủ Nhật Trực tiếp 8H00
27 KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN ( MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN) 03/2024 Chủ Nhật Trực tuyến  8H00
28 ĐẠI LÝ TÀU BIỂN 11/2023 Tối Thứ 2 và Thứ 6 Trực tuyến  19H00
29 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
30 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SƯ NGHIỆP 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
31 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
32 KHÓA HỌC KẾ TOÁN VIÊN, NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
33 KHÓA HỌC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 01/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
34 TIỀN TIỂU HỌC 13/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
35 KHÓA HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ  03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
36 KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN 03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
37 KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN 09/03/2024 Tối Trực tuyến  19H00
38 KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN AN TOÀN  LAO ĐỘNG 06/04/2024 T7,CN Trực tiếp 8H00
39 LỚP ĐẤU THẦU QUA MẠNG  09/03/2024 T7,CN Trực tuyến  8H00
40 QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG BỘ (SƠ CẤP ĐƯỜNG BỘ) 03/2024 T7,CN Trực tuyến  8H00
41 CẮM HOA NGHỆ THUẬT ( MỞ SHOP) 03/2024 Trực tiếp Trực tiếp  
42 Đào tạo Giám sát thi công XDCT 03/2024 T7,CN Trực tiếp 8H00
43 KHÓA HỌC TIN HỌC ,ANH VĂN        
44 XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU LỚP CHỦ NHẬT  10/03/2024 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
45 XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU LỚP LIÊN TỤC NGÀY THƯỜNG  Tháng 03 Sáng +  chiều  
46 CẮM HOA LỚP 3 NGÀY CHỦ NHẬT  03/2024 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
47 CẮM HOA LỚP 3 NGÀY LIÊN TỤC TRONG TUẦN  03/2024 Sáng chiều  
48 NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN  16/03 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tuyến   
49 KỸ NĂNG MỀM  03/2024 Tối 2/6 Trực tuyến   
51 NGHIỆP VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG  17/03/2024 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
53 NẤU ĂN TỰ CHỌN: CHÁO DINH DƯỠNG, PHỞ BÒ, PHỞ GÀ, CƠM TẤM, QUÁN ỐC KINH DOANH, BÁNH MỲ,……..        

Leave a Reply