LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGẮN HẠN T11/2023

chuyên đào tạo các khóa học ngắn hạn học trực tuyến, chứng chỉ sư phạm giáo viên, sư phạm giảng viên,chuẩn chức danh giáo viên, chuẩn chức danh giảng viên,văn thư , lưu trữ ………………
KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MỚI THÁNG  11/2023     HOTLINE        0973 86 86 81
STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY KHAI GIẢNG CA HỌC HÌNH THỨC HỌC GIỜ HỌC
1 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH 24/11/2023 Tối   Trực tuyến 19H00,8h00
2 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 17/11/2023 T7,CN Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
3 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP H2 ( BỘ LĐ&TBXH)   Tối Trực tuyến  19H00
4 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 10/2023 Tối Trực tuyến  19H00
6 KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN CẤP MẦM NON, TH, THCS, THPT  18/11/2023 Tối Trực tuyến  19H00
7 KHÓA HỌC SƯ PHẠM NGHỀ: SƠ CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ 13/11 Tối Trực tuyến  19H00
8 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CẤP 1,2,3 TIẾNG ANH 18/11 Tối Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
9 KHÓA HỌC SƯ PHẠM GIÁO VIÊN CẤP 1,2,3 CHUYÊN Toán, tin, văn 18/11 Tối Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
10 KHÓA HỌC SƯ PHẠM MẦM NON 17/11 Tối ( 3/5/7) Trực tuyến  19H00
11 KHÓA HỌC BẢO MẪU 18/11 Tối ( 3/5/7) Trực tuyến  19H00
12 KHÓA HỌC CẤP DƯỠNG 14/11 Chủ Nhật Trực tuyến kết hợp trực tiếp 8H00
13 KHÓA HỌC THÔNG TIN THƯ VIỆN  19/11 Chủ Nhật Trực tuyến  8H00
14 KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ 18/11 Tối Trực tuyến  19h00
15 KHÓA HỌC TƯ VẤN DU HỌC 30/10 Tối  Trực tuyến kết hợp trực tiếp 19H00
16 KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA QUỐC TẾ, TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN (TC THI TRỰC TUYẾN) 19/11 Nguyên ngày, Tối Trực tuyến   
17 KHÓA HỌC ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH NỘI ĐỊA QUỐC TẾ,TỔ CHỨC THI LẤY CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH TOUR (TC THI TRỰC TUYẾN) 19/11 Nguyên ngày, Tối Trực tuyến   
18 KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN 13/11 Tối Trực tuyến  19H00
19 KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH 13/11 Tối 3/5/7 Trực tuyến  19H00
20 KHÓA HỌC QUẢN LÝ LÃNH ĐAO CẤP PHÒNG 13/11 Tối Trực tuyến  19H00
21 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 20/08 T7,CN Trực tuyến  19H00
22 KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 13/11 Tối 3/5/7 Trực tuyến  8H00
23 KHÓA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON 13/11 Tối 3/5/7 Trực tuyến  8H00
24 KHÓA HỌC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 11/2023 Chủ Nhật Trực tuyến  8H00
25 XOA BÓP BẤM HUYỆT VẬT LÝ TRỊ LIỆU 19/11 Chủ Nhật Trực tiếp 8H00
27 KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN ( MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN) 19/11 Chủ Nhật Trực tuyến  8H00
28 ĐẠI LÝ TÀU BIỂN 11/2023 Tối Thứ 2 và Thứ 6 Trực tuyến  19H00
29 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 11/2023 Tối Trực tuyến  19H00
30 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SƯ NGHIỆP 11/2023 Tối Trực tuyến  19H00
31 KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH 11/2023 Tối Trực tuyến  19H00
32 KHÓA HỌC KẾ TOÁN VIÊN, NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH 11/2023 Tối Trực tuyến  19H00
33 KHÓA HỌC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 04/12 Tối Trực tuyến  19H00
34 TIỀN TIỂU HỌC 04/12 Tối Trực tuyến  19H00
35 KHÓA HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ  11/2023 Tối Trực tuyến  19H00
36 KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN 24/11 Tối Trực tuyến  19H00
37 KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN 11/2023 Tối Trực tuyến  19H00
38 KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN AN TOÀN  LAO ĐỘNG 11/2023 T7,CN Trực tiếp 8H00
39 LỚP ĐẤU THẦU QUA MẠNG  17/11 T7,CN Trực tuyến  8H00
40 QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG BỘ 11/2023 T7,CN Trực tuyến  8H00
41 CẮM HOA NGHỆ THUẬT ( MỞ SHOP) 11/2023 Trực tiếp Trực tiếp  
42 Đào tạo Giám sát thi công XDCT 11/2023 T7,CN Trực tiếp 8H00
43 KHÓA HỌC TIN HỌC ,ANH VĂN        
44 XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU LỚP CHỦ NHẬT  Ngày 12/11 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
45 XOA BÓP BẤM HUYỆT – VẬT LÝ TRỊ LIỆU LỚP LIÊN TỤC NGÀY THƯỜNG  Tháng 12 Sáng +  chiều  
46 CẮM HOA LỚP 3 NGÀY CHỦ NHẬT  Ngày 26/11 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
47 CẮM HOA LỚP 3 NGÀY LIÊN TỤC TRONG TUẦN  Ngày 22/11, Ngày 23/11, Ngày 24/11 Sáng chiều  
48 NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN  19/11 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tuyến   
49 KỸ NĂNG MỀM  Tháng 11 Tối 2/6 Trực tuyến   
51 NGHIỆP VỤ LỄ TÂN VĂN PHÒNG  Ngày 12/11 Sáng +  chiều Ngày CN  Trực tiếp   
53 NẤU ĂN TỰ CHỌN: CHÁO DINH DƯỠNG, PHỞ BÒ, PHỞ GÀ, CƠM TẤM, QUÁN ỐC KINH DOANH, BÁNH MỲ,……..        

Leave a Reply