Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2010 /TT-BGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương trình dành cho:

-Giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông có nhu cầu  nhu cầu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng để trở thành giáo viên  giáo dục hòa nhập;

– giáo viên, nhân viên trung tâm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật. Cán bộ tâm lý giáo dục, nhà tham vấn , nhân viên công tác xã hội, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tất

– Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có học sinh khuyết tất.

– Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học sư phạm có nhu cầu bồi dưỡng để trở thành giảng viên giảng dạy học phần giáo dục hòa nhập;

– Cán bộ đang làm việc ở các cơ quan nghiên cứu đó tốt nghiệp các trường đại học sư phạm có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng các học phần giáo dục hòa nhập tại trường đại học, cao đẳng.

Nội Dung Chương Trình Bồi Dưỡng

Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian bồi dưỡng theo thết kế

a ) Khối lượng kiến thức tối thiểu của chương trình bồi dưỡng345 tiết

Trong đó:

Khối kiến thức bắt buộc 240 tiết gồm:

– Mô đun 1: Trẻ có nhu cầu đặc biệt gồm 3 bài (60 tiết);

– Mô đun 2: Giáo dục hòa nhập gồm 6 bài (90 tiết);

– Mô đun 3: Dạy học hòa nhập gồm 4 bài (90 tiết);

Khối lượng kiến thức tự chọn 105 tiết

  1. b) Thời gian bồi dưỡng: 1 năm tập trung hoặc nhiều đợt
  2. Nội dung kiến thức bắt buộc

TT

Nội dung

Tổng số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập thực hành

Mô đun 1

Trẻ có nhu cầu đặc biệt

60

30

30

Bài 1

Khái niệm trẻ có nhu cầu đặc biệt

10

5

5

Bài 2

Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt

25

15

10

Bài 3

Khả năng và nhu cầu đa dạng của trẻ.

25

10

15

Mô đun 2

Giáo dục hòa nhập

90

50

40

Bài 1

Trường học cho mọi người

15

10

5

Bài 2

Các phương thức giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

15

10

5

Bài 3

Quy trình giáo dục hòa nhập

15

10

5

Bài 4

Kế hoạch giáo dục cá nhân

15

5

10

Bài 5

Hỗ trợ giáo dục hòa nhập

15

10

5

Bài 6

Giáo dục hòa nhập trên thế giới và Việt Nam

15

5

10

Mô đun 3

Dạy học hòa nhập

90

45

45

Bài 1

Xác định khả năng, nhu cầu và sở thích của trẻ có nhu cầu đặc biệt.

15

10

5

Bài 2

Các kỹ năng đặc thù trong dạy học hòa nhập.

35

20

15

Bài 3

Thiết kế các hoạt động dạy học hòa nhập.

20

5

15

Bài 4

Tiến hành dạy học hòa nhập.

20

10

10

 

Tổng cộng:

240

125

115

PHẦN KIẾN THỨC TƯ CHỌN

  1. Cấu trúc phần kiến thức các trường tự xây dựng

Phần kiến thức các trường tự xây dựng gồm 105 tiết có thể được thiết kế thành 2 mô đun như sau:

– Mô đun 4: Phương pháp giảng dạy học phần giáo dục hòa nhập trong chương trình đào tạo khối ngành sư phạm gồm 4 bài (60 tiết).

Mô đun 5: Giáo dục hoà nhập cho trẻ từng nhóm khuyết tật (45 tiết)

  1. Nội dung chi tiết:

TT

Nội dung

Số tiết

Mô đun 4

Phương pháp giảng dạy học phần giáo dục hòa nhập trong chương trình đào tạo khối ngành sư phạm.

60

Bài 1

Dạy học theo phương pháp cùng tham gia

15

Bài 2

Nghiên cứu mẫu đề cương chi tiết học phần giáo dục hòa nhập (xem phụ lục).

5

Bài 3

Thiết kế chương trình chi tiết học phần giáo dục hòa nhập.

15

Bài 4

Thực hành giảng dạy học phần giáo dục hòa nhập.

25

Mô đun 5

Giáo dục hoà nhập cho trẻ từng nhóm khuyết tật

(Học viên chọn 1 trong 5 chuyên đề)

 

Chuyên đề 1

Giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thớnh

45

Chuyên đề 2

Giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thị

45

Chuyên đề 3

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ

45

Chuyên đề 4

Giáo dục hòa nhập trẻ khó khăn về ngôn ngữ

45

Chuyên đề 5

Giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ

45

 

Tổng số tiết

105

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký theo mẫu

– bản sao căn cước công chứng

– 02 ảnh 4×6

– 01 bằng tốt nghiệp THPT công chứng

Học Phí : 3.500.000/ học viên

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Cô hiền : 0973 86 86 81

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam

CN HCM : 195 Nguyễn Gia Trí, P25, Quận Bình Thạnh

CN HN: 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

CN HP : 156/109 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng

CN NT: 33 Đàm Quang Trung, KĐT Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang

 

 

 

Leave a Reply