Khóa học Chuẩn chức danh nhân viên hỗ trợ người khuyết tật

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập có người khuyết tật tham gia học tập, gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, Trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục): – Đang giữ chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật. – Đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập, có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các ngành: khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, xã hội học và nhân học, tâm lý học, y học, y tế công cộng, công tác xã hội.

 Chiêu sinh khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

Kính gửi: Quý cơ quan/Đơn vị

Công Ty Cổ Phần giáo Dục Việt Nam,Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật cho viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh/ Thành với các nội dung sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng:

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập có người khuyết tật tham gia học tập, gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, Trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục):

– Đang giữ chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập, nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

– Đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập, có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các ngành: khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, xã hội học và nhân học, tâm lý học, y học, y tế công cộng, công tác xã hội.

2. Nội dung bồi dưỡng:

– Tên lớp: “Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật”;

Tổng số tiết học: Gồm 240 tiết (Nội dung bồi dưỡng theo Quyết định số 3963/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, gồm có: 215 tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành; 10 tiết ôn tập kiểm tra; 15 tiết tìm hiểu thực tế, viết tiểu luận thu hoạch).

– Phần 1: Quản lý Nhà nước về giáo dục người khuyết tật, chính sách giáo dục người khuyết tật, các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật;

– Phần 2: Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật;

– Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết tiểu luận thu hoạch.
3. Giá trị sử dụng của chứng chỉ:
 Chứng chỉ do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị sử dụng lâu dài trong phạm vi toàn quốc;

– Đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đối với chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

4. Số lượng, thời gian đăng ký và học: Số lượng tối thiểu 40 học viên/ lớp, khai giảng thường xuyên định kỳ vào đầu mỗi tháng hoặc khai giảng theo yêu cầu nếu đủ sĩ số học viên.

5. Học Phí: 4.500.000 đồng/ học viên (bao gồm cả tiền tài liệu);, đăng ký trước ngày khai giảng học phí giảm còn 4.000.000/ học viên


– Học phí đào tạo tại các Tỉnh/ Thành: chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ làm việc và thống nhất kế hoạch về thời gian đào tạo, địa điểm lớp học, lệ phí và học phí khóa học,… sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh cụ thể; công việc cần triển khai, trách nhiệm, quyền lợi và các nội dung khác hai bên trực tiếp trao đổi để thống nhất.

– Mọi chi tiết xin liên hệ về: 0973 86 86 81 – 0977 575 809 Cô Hiền

Leave a Reply