Hỗ trợ học viên

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thành phố Hồ Chí Minh, các quận trung tâm

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thanh phố Hồ Chí Minh, các quận trung tâm, tuyển sinh lớp chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ, kỹ năng mềm…để phát triển quy mô đào tạo trong cả nước. Trung tâm đào tạo ngắn hạn – trực thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam- công […]

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thành phố Đà Nẵng

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thành phố Đà Nẵng, tuyển sinh lớp chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ, kỹ năng mềm…để phát triển quy mô đào tạo trong cả nước. Trung tâm đào tạo ngắn hạn – trực thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam- công ty chúng tôi cần tuyển […]

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thành phố Cần Thơ

Tuyển nhân viên phát triển thị trường thành phố Cần Thơ, tuyển sinh lớp chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ, kỹ năng mềm…để phát triển quy mô đào tạo trong cả nước. Trung tâm đào tạo ngắn hạn – trực thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam- công ty chúng tôi cần tuyển […]

Tuyển nhân viên phát triển thị trường Buôn Ma Thuộc

Tuyển nhân viên phát triển thị trường Buôn Ma Thuộc, tuyển sinh lớp chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ, kỹ năng mềm…để phát triển quy mô đào tạo trong cả nước. Trung tâm đào tạo ngắn hạn – trực thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam- công ty chúng tôi cần tuyển thêm […]

Tuyển nhân viên phát triển thị trường Hà Nội và lân cận

Tuyển nhân viên phát triển thị trường Hà Nội, tuyển sinh lớp chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ, kỹ năng mềm…để phát triển quy mô đào tạo trong cả nước. Trung tâm đào tạo ngắn hạn – trực thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam- công ty chúng tôi cần tuyển thêm nữ […]