Khóa học nghiệp vụ sư phạm

Các khóa học  nghiệp vụ dành cho giảng viên cao đẳng đại học, trung học phổ thông – trung học cơ sở ( toán, tin, tiếng anh, văn, hóa, sử, địa, giáo dục công dân…), dạy nghề trình độ sơ cấp -trung cấp, cao đẳng,tiểu học, nhân viên nuôi dưỡng ( bảo mẫu), ,mầm non cấp dưỡng trường học…

Chứng chỉ sơ cấp nghề dạy trình độ sơ cấp

Chứng chỉ sơ cấp nghề giúp học viên có thể dạy nghề ở trình độ sơ cấp cấp nghề ( theo quyết định số 647/Qđ-tcdn ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề ).Khóa học hình thành,củng cố những kiến thức, kỹ năng sư phạm dạy nghề cơ bản […]