Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Các khóa học để đi làm

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Các khóa học để đi làm

Nhiều học viên đã biết Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, người tham gia giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học…tham gia giản dạy, đào tạo được coi là giấy chứng nhận bạn đã trải qua một quá trình đào tạo cả về kiến thức, kỹ năng sư phạm. Sau khi có chứng chỉ nghiệp vụ Sư Phạm theo ngành nghề đào tạo thì bạn hoàn toàn có đủ điều kiện đứng lớp giảng dạy, hoặc bổ sung vào hồ sơ thi công chức, viên chức hoặc bổ nhiệm lên các chức vụ cao hơn.

Những khóa học để đi làm với chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm các cấp!

Học viên đăng ký tham gia học vào đầu mỗi tháng có khóa học mở lớp được cơ sở đào tạo cung cấp khóa học chính thức đúng thời lượng đã đăng ký khi  có giấy phép đào tạo lĩnh vực chứng chỉ sư phạm. Những chứng chỉ được cấp cho học viên khi kết thúc khóa học được phép thực hiện theo qui định hiện hành. Chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư phạm đã thông báo cho người học về quy chế đào tạo; kế hoạch đào tạo của khóa học, kỳ học hoặc đợt học.

Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Các khóa học để đi làm
Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Các khóa học để đi làm

 Bên cạnh đó nội dung chương trình đào tạo bắt buộc và tự chọn cho cả khóa học, từng kỳ học hoặc đợt học đều rõ ràng để học việc biết rõ. Danh sách các mô – đun sẽ được giảng dạy; lịch kiểm tra, thi, hình thức rà, thi chấm dứt hoặc công nhận kết quả; quyền lợi và trách nhiệm của người học được thống báo chi tiết để học viên có quyền chọ đăng ký học hay không?

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm được biết đến như 01 chương trình đào tạo bồi dưỡng học viên để có hệ thống kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm tham gia học. Khóa học Chứng Chỉ Nghiệp vụ Sư phạm để đi làm được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm cần thiết để thực hành các công việc đơn giản của nghề.

Chứng Chỉ Sư Phạm được công nhận trên cả nước khi tham gia trong linh vực Giáo dục

Một khi ai đó muốn đi dạy tiếng Việt bằng tiếng Anh ở các trung tâm hoặc cơ sở đào tạo tiếng nước ngoài, chắc chắn họ sẽ yêu cầu nộp các văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn để chứng minh được khả năng cũng như trình độ của ứng cử viên và một trong số đó chính là chứng chỉ sư phạm tiếng Anh, trừ những người được đào tạo từ sư phạm tiếng anh thì không cần chứng chỉ này.

Với mục tiêu phục vụ học viên bổ sung kiến thức Nghiệp vụ Sư phạm, nâng cao chuyên môn, chuyên nghiệp hóa cho những cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động giảng dạy cụ thể như: thành viên tổ chuyên gia giảng dạy, tổ thẩm định ở đơn vị giảng dạy theo tinh thần của Luật Giáo dục và các quy định có liên quan.

Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Các khóa học để đi làm

Học chứng chỉ sư phạm có ích lợi gì?

Đồng thời giúp các học viên tham gia cơ quan đơn vị giảng dạy nâng cao năng lực quản lý hoạt động đào tạo, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động giảng dạy ở các trường phù hợp trong thời gian qua đã liên tục tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho hàng nghìn học viên, cán bộ làm công tác giảng dạy trong các đơn vị trên phạm vi cả nước.

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề được biết như chương trình dành cho các giáo viên dạy nghề tại các Trung Tâm lái xe… ,Cao Đẳng – Sơ Cấp nghề có bằng kỹ thuật chuyên môn và kinh nghiệm thuộc chuyên ngành đào tạo nhưng chưa có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Bộ LĐTB&XH.

Khóa học Chứng chỉ Sư Phạm nghiệp vụ sẽ cung cấp cho người học những phương pháp sư phạm tiên tiến luôn được cập nhật theo từng kỳ để cải tiến khóa học đa dạng linh hoạt, các phương pháp học luôn hướng đến cho các học viên ; ỨNG DỤNG THỰC TẾ, PHƯƠNG PHÁP KỸ NĂNG mà không thiên về lý thuyết, hầu hết được truyền đạt từ các GIẢNG VIÊN đã tham gia giảng dạy ở các trường đại học công lập.

Xuyên suốt thời gian phát triển của mình, Công ty CP Giáo Dục Việt Nam không rời xa định hướng ban đầu phục vụ học viên hết mình, người học có khả năng LINH HOẠT trong lớp học, đa dạng buổi dạy giúp các học viên trở nên học và hiểu nhanh hơn các phương pháp truyền thống chỉ tập trung ở tính Sư phạm, hoặc LÝ THUYẾT. Công ty phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo tin học, ngoại ngữ, kế toán, nghiệp vụ sư phạm, khai hải quan điện tử, an toàn lao động, đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công, văn thư, du lịch….

Leave a Reply