CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2021

Cần học lớp sư phạm nghề thì học ở đâu??? sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề

CCSP gởi Quý học viên chương trình tuyển sinh năm 2021: các khóa học nghiệp vụ chứng chỉ sư phạm Online, học trực tiếp theo điều kiện tổ chức lớp học cho phép của cơ quan đào tạo

TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH 2021 
 
STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN GHI CHÚ
   
NGẮN HẠN 
NGÀNH HÀNG HẢI      
1 Điều khiển tàu biển 12,000,000  Chứng chỉ   
2 Khai thác máy 12,000,000  Chứng chỉ    
3 Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Thủy thủ trưởng 7,000,000  Chứng nhận   
4 Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thợ máy chính 7,000,000  Chứng nhận   
5 Khóa huấn luyện nâng cao để thi, cấp GCNKNCM thuyền trưởng tàu biển, hạng tàu từ 50 GT trở xuống 5,000,000  Chứng nhận   
6 Khóa huấn luyện nâng cao để thi, cấp GCNKNCM máy trưởng tàu biển có tổng công suất máy chính dưới 75KW 5,000,000  Chứng nhận   
7 Chương trình hàng hải có mức học phí <1.500.000đ    Chứng nhận   
NGÀNH KỸ THUẬT      
9 Hàn (Tig, Mag, Hồ quang tay)  6,000,000    Chứng chỉ  
10 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  6,000,000    Chứng chỉ  
11 Vận hành máy xúc  6,000,000    Chứng chỉ  
12 Kỹ thuật vận hành thiết bị nâng chuyển hàng hóa  6,000,000    Chứng chỉ  
13 Kỹ thuật lắp đặt điện công nghiệp  5,000,000    Chứng chỉ  
14 Kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng khung gầm ô tô  6,500,000    Chứng chỉ  
15 Kỹ thuật sửa chữa điện, điện lạnh ô tô  6,500,000    Chứng chỉ  
16 Kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng động cơ ô tô  6,500,000    Chứng chỉ  
NGÀNH DỊCH VỤ
17 Kỹ thuật chế biến món ăn (3 tháng)  4,500,000    Chứng chỉ  
18 Kỹ thuật pha chế đồ uống  4,000,000    Chứng chỉ  
19 Quản trị khách sạn  3,000,000    Chứng chỉ  
20 Dịch vụ nhà hàng  3,000,000    Chứng chỉ  
21 Nghiệp vụ lễ tân  3,000,000    Chứng chỉ  
22 Nghiệp vụ lưu trú (buồng phòng)  3,000,000    Chứng chỉ  
23 Bánh cơ bản  3,500,000    Chứng nhận  
24 Cắm hoa  2,500,000    Chứng nhận  
25 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch (lớp ôn) 1,600,000  Chứng chỉ   
26 Nghiệp vụ Điều hành du lịch (lớp ôn)  2,000,000     Chứng chỉ   
27 Xoa bóp bấm huyệt  3,500,000    Chứng nhận  
28 Nghiệp vụ sư phạm CĐ ĐH 2,800,000 Chứng chỉ  
29 Chuẩn chức danh  nghề nghiệp Giảng viên 3,000,000 Chứng chỉ  
30 NVSP Giáo viên Tiểu học 7,000,000 Chứng chỉ  
31 NVSP Giáo viên THCS- THPT 7,000,000 Chứng chỉ  
32 Quản lý mầm non ; Quản lý Giáo dục 3,000,000 Chứng chỉ  
33 Nghiệp vụ sư phạm Dạy Nghề 2,500,000 Chứng chỉ  
34 Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên  2,800,000    Chứng chỉ  
35 Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính  3,000,000    Chứng chỉ  
36 Lãnh đạo, Quản lý Cấp Phòng 3,200,000 Chứng chỉ  
37 An toàn, Giảng viên ATLĐ 3,000,000 Chứng nhận  
DÀI HẠN 
STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN GHI CHÚ
     
1 Tiếng Anh 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
2 Tiếng Trung Quốc 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
3 Tiếng Hàn Quốc 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
4 Tiếng Nhật 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
5 Điện Công nghiệp 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
6 Điều khiển tàu biển (TCLT) 12,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/khóa
7 Khai thác máy tàu biển ( TC LT) 12,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/khóa
8 Hàn 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
9 Cắt gọt kim loại 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
10 Công nghệ Ô tô 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
11 Tin học Ứng dụng 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
12 Kế toán Doanh  nghiệp 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
13 Quản trị Khách sạn 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
14 Hướng dẫn Du lịch 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
15 Quản trị lữ hành 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ
16 Kỹ thuật chế biến món ăn 6,000,000 Bằng TC/CĐ Học phí/kỳ

 

Leave a Reply