Khóa học hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ – CĐSP TW Cấp

Khóa học Giáo dục đặc biệt là một khóa học ngắn hạn đào tạo giáo trình cấp chứng chỉ giá trị trên toàn quốc; nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dành cho các nhà giáo; chăm sóc những trẻ đặc biệt; như những em bị “chậm” về phát triển trí tuệ hoặc trẻ em khuyết tật. Ngành học giúp đào tạo những giáo viên không phải chỉ dạy cho học sinh bình thường mà là những em nhỏ, những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Chương trình đào tạo khóa học Giáo dục đặc biệt phù hợp với mọi người đã tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên có nguyện vọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Giáo viên muốn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phụ huynh học sinh muốn tìm hiểu kỹ năng chăm sóc, giáo dục hành vi, nhận thức của trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

Trường CĐ Sư phạm TW thông báo THÔNG BÁO mở lớp bồi dưỡng cấp CHỨNG CHỈ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục đặc biệt: “Can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỉ”

– Cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

– Những ngời đã tốt nghiệp các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt như: Công tác xã hội, Y tế, Phục hồi chức năng, Tâm lý- Giáo dục, Sinh học, Khoa học xã hội và nhân văn.

– Học sinh các Trường trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên đại học, cao đẳng thuộc ngành sư phạm; các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt, khoa học xã hội và nhân văn khác.

– Cán bộ quản lý, chuyên viên Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

– Cán bộ quản lý, giáo viên Trường mầm  non/tiểu học/trung học cơ sở.

– Cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

– Cán bộ quản lý, giáo viên trường/trung tâm dạy trẻ khuyết tật

– Những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

– Những người đã tốt nghiệp các ngành gần với GDĐB  như: Công tác xã hội, Y tế, Phục hồi chức năng, cử nhân Tâm lý – giáo dục học, cử nhân Sinh học, cử nhân khoa học xã hội.

– Sinh viên khoa giáo dục đặc biệt thuộc các chuyên ngành khác: Khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ.

– Sinh viên các ngành sư phạm: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sinh học, Văn học, Tâm lý – giáo dục học.

Nội Dung Đào Tạo

Nội dung :

 Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

Trẻ rối loạn phổ tự kỉ Trẻ khuyết tật trí tuệ

Tổ chức hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

Lập kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

Phát triển nhận thức trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

Quản lý hành vi trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ Thi cuối khóa

Chương trình bồi dưỡng: 03 tháng

Thời Gian Học & Học Phí

Thời gian học: học ngày chủ nhật và tối 3,5, 7 hàng tuần

Học phí: 3.540.000đ (Ba triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)/1 khóa học.

Địa điểm học:

Online qua zoom

Giảng viên: Khoa Giáo dục đặc biệt, trường CĐSPTƯ giảng dạy

Chứng Chỉ

Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sau khi hoàn thành khóa học.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ : 0902919955 – 0973 86 86 81 Cô Hiền

học lớp can thiệp sớm giáo dục hòa nhập

khóa học giáo dục hòa nhập

nên học lớp giáo dục hòa nhập thì học ở đâu

 

Leave a Reply