KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHUẨN CHỨC DANH GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, THCS,THPT

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non

Kính gửi: Qúy Đơn vị, Cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học !

 • Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và Công văn số 4369/BNV-ĐT ngày 16 tháng 09 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ;
 • Căn cứ Công văn số 2671/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho Trường Đại học Sư phạm Huế;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV,  số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập;

     Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ giao, Trường Đại học Sư phạm Huế kết hợp với Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập năm 2021 như sau:

 1. Đối tượng bồi dưỡng:

–  Giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có nhu cầu được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc có nhu cầu nâng hạng chức danh nghề nghiệp.

* Cụ thể: Đối tượng tham dự bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp như sau:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT, THCS, TH và MN

Trung học phổ thông

Hạng I

Mã số: V.07.05.13

Hạng II

Mã số: V.07.05.14

Hạng III

Mã số: V.07.05.15

Trung học cơ sở

Hạng I

Mã số: V.07.04.10

Hạng II

Mã số: V.07.04.11

Hạng III

Mã số: V.07.04.12

Tiểu học

Hạng II

Mã số: V.07.03.07

Hạng III

Mã số: V.07.03.08

Hạng IV

Mã số: V.07.03.09

Mầm non

Hạng II

Mã số: V.07.02.04

Hạng III

Mã số: V.07.02.05

Hạng IV

Mã số: V.07.02.06

 1. Nội dung chương trình bồi dưỡng
 • Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
 • Quyết định số 2186/QĐ-BGDĐT, số 2188/QĐ-BGDĐT, số 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non;
 • Quyết định số 2514/QĐ-BGDĐT, số 2515/QĐ-BGDĐT, số 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; 
 • Quyết định số 2511/QĐ-BGDĐT, số 2512/QĐ-BGDĐT, số 2513/QĐ-BGDĐT ngày 22/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở; 
 • Quyết định số 2509/QĐ-BGDĐT, số 2510/QĐ-BGDĐT ngày 22/07/2016 và  số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 26/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông;
 • Cập nhật các chủ trương mới của ngành, các nội dung đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và phù hợp với đặc điểm của các trường, các địa phương.
 1. Thời lượng chương trình, hình thức, thời gian và địa điểm bồi dưỡng;

2.1. Thời lượng chương trình: 240 tiết

      2.2. Hình thức bồi dưỡng: Học liên tục hoặc học vào các buổi chiều tối các ngày trong tuần và cả ngày thứ 7, Chủ nhật

     2.3. Thời gian dự kiến khai giảng: khai giảng liên tục các tháng

 1. Học Phí: 2.500.000/Học viên
 2. Hồ sơ bồi dưỡng
 • 1 đơn đăng ký
 • 3 tấm hình 4×6
 • 1 bản sao chứng minh chứng thực
 • 1 bản sao bằng cao nhất chứng thực
 1. Chứng chỉ:Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ do Đại Học Sư Phạm cấp, có giá trị toàn quốc
 2. Mọi chi tiết xin liên hệ

Hotline: 0902 91 99 55 – 0973 86 86 81 ( Ms Hiền)

Email: hienvt@giaoducvietnam.edu.vn

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua mail hoặc liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

Trân trọng kính chào!

Leave a Reply