KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ( THÔNG TƯ 06.2022 THÔNG TƯ MỚI NHẤT)

Cần học lớp sư phạm nghề thì học ở đâu??? sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Người có nhu cầu bồi dưỡng để đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung                                                              

Bồi dưỡng cho người học đạt những năng lực sư phạm cần thiết, đáp ứng yêu cầu về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ sơ cấp.

2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+ Trình bày các kiến thức cơ bản về tâm lý học và khoa học giáo dục trong hoạt động sư phạm của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp;

+ Trình bày được các nguyên tắc giao tiếp sư phạm trong dạy học và giáo dục cho người học trình độ sơ cấp;

+ Nêu được các bước cơ bản phát triển chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Mô tả được quy trình thiết kế và tổ chức dạy học kiểu bài lý thuyết, thực hành và tích hợp trình độ sơ cấp.

+ Trình bày được nguyên tắc và các bước tiến hành rèn luyện kỹ năng sư phạm trong đào tạo trình độ sơ cấp.

– Kỹ năng:

+ Nhận dạng được bài lý thuyết, thực hành, tích hợp trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Thiết kế được giáo án cho các bài lý thuyết, thực hành và tích hợp đúng biểu mẫu theo quy định;

+ Thực hiện bài lý thuyết, thực hành và tích hợp đảm bảo đúng các bước lên lớp, phù hợp với đặc điểm tính chất của từng loại bài học;

+ Tổ chức, quản lý hiệu quả quá trình dạy học, giáo dục trình độ sơ cấp;

+ Vận dụng được phương pháp, kỹ thuật, quy trình phát triển chương trình đào tạo sơ cấp;

+ Sử dụng hợp lý phương pháp, phương tiện, thiết bị, dụng cụ và vật tư trong dạy học phù hợp với từng loại bài học trong đào tạo trình độ sơ cấp;

+ Thiết kế công cụ và tiến hành đánh giá được năng lực người học đảm bảo khách quan, trung thực, xác định được tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá phù hợp với mục tiêu , mô-đun, môn học, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm chủ phương pháp và kỹ thuật dạy học trình độ sơ cấp. Tự tin thực hiện các bài lý thuyết, thực hành và tích hợp trong đào tạo trình độ sơ cấp, thể hiện được đạo đức và trách nhiệm của nhà giáo trong dạy học, chủ động học tập phát triển năng lực nghề nghiệp.

III. THỜI GIAN BỒI DƯỠNG VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian bồi dưỡng: 96 giờ.

2. Đơn vị thời gian của giờ học: Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành/tích hợp/thảo luận là 60 phút; một giờ thi, kiểm tra là 60 phút.

IV. DANH MỤC CÁC MÔ-ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Mã mô-đun

Tên mô-đun

Thời gian (giờ)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành/ Thảo luận

Thi/ Kiểm tra

A

MÔ-ĐUN BẮT BUỘC

80

21

54

05

MĐ01

Chuẩn bị dạy học

28

09

17

02

MĐ02

Thực hiện dạy học

36

06

28

02

MĐ03

Đánh giá trong dạy học

16

06

9

01

B

MÔ-ĐUN TỰ CHỌN (Chọn một trong bốn mô-đun)

16

 

 

 

MĐ04

Thực tập sư phạm

16

02

14

 

MĐ05

Cơ sở chung của giáo dục nghề nghiệp

16

09

06

01

MĐ06

Phát triển chương trình đào tạo trình độ sơ cấp

16

05

10

01

MĐ07

Giao tiếp sư phạm

16

03

12

01

 

Tổng cộng (A+B)

96

 

 

 

 

 Học phí: 2.500.000đ
 Thời gian học: Tối 2,4,6 hoặc ngày thứ 7, CN
 Địa điểm học:
• Cơ sở 1: 195 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
• Cơ sở 2: 16/08 Trần Thiện Chánh,Phường 12, Quận 10, TP. HCM
• Tại Đà Nẵng: 105 Lê Sát – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng

• Tại Hà Nội : 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
• Tại các tỉnh khác: Xin vui lòng liên hệ trung tâm

Tư vấn hỗ trợ 24/7:
0902919955 – 0973 86 86 81 ( Thu Hiền)

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN KHI THAM GIA KHÓA HỌC:

• Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được tổ chức thi cuối khóa và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
• Được bảo lưu khóa học trong vòng 6 tháng.
• Được tham gia lại khóa học mà không phải mất bất kỳ 1 chi phí nào
• Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 2 người trở lên, học viên thuộc gia đình chính sách
Ghi chú: Học viên chỉ được áp dụng 1 chương trình giảm học phí

 

Leave a Reply