Nên Học Chứng Chỉ Hiệu Trưởng Mầm Non Thì Học ở Đâu???

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG

HIỆU TRƯỞNG MẦM NON

1.Số tiết: 300

  1. Đối tượng: Trình độ Trung Cấp sư phạm mầm non trở lên
  2. Mục tiêu chung:

– Có khả năng lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động trong trường MN. Có bản lĩnh trong điều hành và hiểu biết rộng về các mối quan hệ trong xã hội.

Biết phối hợp tham gia công tác quản lý chuyên môn ở các cấp và hình thành năng lực quản lý ở trường MN.

  1. Mục tiêu cụ thể:

4.1 Phẩm chất

– Có phẩm chất của một người lãnh đạo tương lai: có trách nhiệm với quyết định của mình và có đủ can đảm nhận thiếu sót, đặc biết có tính tự chủ cao và chủ động, điềm đạm và tích cực, độc lập, sáng tạo, dám nghỉ, dám làm trong công việc và có lương tâm của người lãnh đạo.

– Tôn trọng những người cùng làm việc dưới mình và cho họ có khả năng chứng tỏ khả năng của họ. Sẵn sàng hợp tác với bạn trong quá trình tham gia các hoạt động của chuyên đề.

– Biết mình là ai, sống hài hòa với công việc, gia đình và các mối quan hệ khác.Hiểu được những khó khăn, nhu cầu của GV ( người dưới mình) và nâng đỡ họ về tinh thần….

4.2 Kiến thức

– Hiểu được các phong cách lãnh đạo và các mô hình quản lý, luật giáo dục và các hồ sơ pháp lý lien quan đến trường.

– Trình bày được một số kiến thức cơ bản về quản lý giáo dục ( QLGD) nói chung và QLGD MN nói riêng.

– Mô tả được những xu hướng đổi mới và những thách thức trong QLGDMN, nội dung và các biện pháp quản lý một trường MN.

– Hiểu về các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường MN.

4.3 Kỹ năng

– Áp dụng phong cách lãnh đạo và mô hình quản lý phù hợp với điều kiện và môi trường thực tế. Xây dựng được mô hình quản lý toàn diện ( mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các biện pháp quản lý) một trường MN phù hợp với các điều kiện thực tiễn.

– Thống nhất chương trình, kế hoạch với các hoạt động trong năm. Có khả năng định hướng và phát triển trường. Dự toán được chi tiêu và thu nhập trong năm.

– Biết sử dụng phần mềm và tính được khẩu phần dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong trường MN.

– Xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể cho các lứa tuổi trong trường MN. Thiết kế môi trường sư phạm trong trường MN phù hợp với điều kiện thực tiễn.

– Trình bày được các biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và nhân viên trong trường; công tác thanh tra, kiểm tra trong trường MN; Quản lý hành chính trường MN.

– Thiết kế được một số nội dung và biện pháp triển khai công tác tuyên truyền về chăm sóc và giáo dục trẻ cho cộng đồng địa phương & phụ huynh trong trường MN. Lên kế hoạch đánh giá được các phương tiện trong QLGD nói chung và trường MN nói riêng.

– Quan hệ với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, những việc lien quan bên trong trường học và những việc trọng tâm trong XHHGD ở cấp trường.

  1. Chương trình
STT NỘI DUNG SỐ TIẾT
1 HP.I: Tâm lý học quản lý 30
2 HP.II: Một số vấn đề lý luận về QLGD và QLGDMN 30
3 HP.III: Nội dung và biện pháp quản lý MN 210
3.1 Cơ sở pháp lý quản lý trường MN 20
3.2 Quản lý nhân sự 20
3.3 Chương trình GDMN theo hướng tích hợp 10
3.4 Chương trình giáo dục trẻ – môi trường giáo dục trẻ 10
3.5 Quản lý thực hiện chương trình giáo dục trẻ 20
3.6 Hiệu trưởng với công tác quản lý trường MN bằng kế hoạch 10
3.7 Xây dựng kế hoạch quản lý trường MN phù hợp với thực tế 10
3.8 Hiệu trưởng với công tác kiểm tra, thanh tra và đánh giá 10
3.9 Giải quyết các tình huống sư phạm trong QLGD 20
3.10 Quản lý chế độ sinh hoạt, phát triển số lượng trẻ 20
3.11 Quản lý công tác nuôi dưỡng, chăn sóc ( VS, SK, DDBAT) 20
3.12 Công tác tuyên truyền trong trường MN, họp phụ huynh 10
3.13 Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp 20
3.14 Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường MN 10
4 HP IV: Kiến tập tại các trường MN 30

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

SĐT : 0902919955 – 0973 86 8681

Email :hienvt@giaoducvietnam.edu.vn

Leave a Reply