AN TOÀN

NÊN HỌC LỚP GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG THÌ HỌC Ở ĐÂU?

LỚP GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG THÌ HỌC Ở ĐÂU

KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Căn cứ theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 07 năm 2017 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Căn cứ Công văn số 464/ATLĐ-HLTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 […]