chứng chỉ quản lý

chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngành giáo dục

Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngành giáo dục tại Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam theo quyết định số 7099/QĐ –BGD&ĐT- TCCB ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Viện nghiên cứu Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư pham Hà […]