giảm giá

Khuyến học chứng chỉ, nghiệp vụ sư phạm tháng 04-05/2017 các khóa mới

Chương trình hỗ trợ quý học viên mới, học viên đã từng học tại các trung tâm đào tạo chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, các khóa đào tạo ngắn hạn… tham gia học từ 20/04-30/05/2017 nhân dịp lễ 30/04-01/05/2017 đến hết tháng 5/2017 Học viên đăng ký theo nhóm từ 5hv được […]