lớp học nghiệp vụ

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2021

Cần học lớp sư phạm nghề thì học ở đâu??? sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề

CCSP gởi Quý học viên chương trình tuyển sinh năm 2021: các khóa học nghiệp vụ chứng chỉ sư phạm Online, học trực tiếp theo điều kiện tổ chức lớp học cho phép của cơ quan đào tạo TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH 2021    STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN […]