lớp sơ cấp nghề bảo mẫu

Mở Lớp Học Sơ Cấp Nghề Bảo Mẫu thì học ở đâu???

Mở Lớp Học Sơ Cấp Nghề Bảo Mẫu thì học ở đâu???

THÔNG BÁO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BẢO MẪU, CẤP DƯỠNG HỆ SƠ CẤP I/ ĐỐI TƯỢNG:  – Cán bộ đang làm công tác bán trú trong các trường mầm non, tiểu học.Và các cá nhân khác có nhu cầu tham gia khóa học. Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và ý […]