mùa khai trường

Chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, tưng bừng khuyến học mùa khai trường

Chứng chỉ sư phạm gửi đến toàn thể học viên tham gia chương trình khuyến học đầu năm học mới. Nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa đến quý học viên mới, học viên đã từng học tại các trung tâm đào tạo chứng chỉ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, các khóa đào tạo ngắn […]