nghiệp vụ báo chí

Đăng ký học Nghiệp Vụ Báo Chí

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ  Theo căn cứ Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền […]