nghiệp vụ buồng

Khóa nghiệp vụ buồng-phòng khách sạn mới

Khóa học nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ phòng được xem như một nghề và cần được cấp chứng chỉ và không có giới hạn đối tượng, độ tuổi, tay nghề…Với ưu thế về chứng nghiệp vụ buồng do cơ sở được cấp phép đào tạo như: Trương Cao Đăng Nghề Văn Lang, Công ty Cổ phần […]