văn phòng

Đào tạo lớp văn thư lưu trữ học trực tuyến

THÔNG BÁO Chiêu sinh các khóa học về quản trị văn phòng, soạn thảo văn bản hành chính và công tác văn thư, lưu trữ   Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) là cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo các ngành Quản trị văn phòng, văn […]