Khóa học văn thư lưu trữ khi nào mở lớp ?

Khóa học văn thư lưu trữ không phải dành cho mọi người vì chỉ những học viên yêu thích công việc hành chánh văn thư trong các doanh nghiệp , cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức kinh tế. … vầ đrm nhận nhiệm vụ phụ trách  trong lĩnh vực hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ . Các bạn đang công tác thuộc các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp; các cơ quan Đảng, các tổ chức Công chức, viên chức.

Khi tham gia khóa học văn thư lưu trữ  các học viên được triển khai và cập nhật các nội dung liên quan đến các qui trình, qui định lưu trữ, việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Từng bước chuyên nghiệp hóa công vụ, công việc hành chính và từng bước chuẩn hóa, tin học hóa công tác công tác văn thư lưu trữ.

Học viên sẽ hiểu rõ hơn về vị trí, tác dụng và yêu cầu của công tác lập hồ sơ; nội dung và phương pháp lập hồ sơ; trách nhiệm lập hồ sơ; một số đặc điểm, tính hợp pháp, quy trình quản lý. Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn cơ bản về lưu trữ của hồ sơ, tài liệu điện tử theo các thông tư, nghị định mới nhất và những nội dung công việc cần làm của công tác văn thư lưu trữ mà các cơ quan, tổ chức phải triển khai thực hiện.

Từ ngày 11/02/2017  Khóa học văn thư lưu trữ sẽ được tổ chức hàng tháng từ Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam (CPGDVN )

Mục tiêu của khoá học:

Khóa học văn thư lưu trữ trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật những kiến thức mới. Các kiến thức này người học nắm vững và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý và nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ. Người làm công tác văn – thư lưu trữ sau khóa học sẽ góp phần phổ biến kiến thức mới cập nhật, đưa công tác này ở các cơ quan đi vào nề nếp theo các nghị định, thông tư mới trong ngành.
– Chương trình trang bị một số kỹ năng, phương pháp làm việc, giao tiếp để cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách công tác văn thư – lưu trữ có thể thực hiện tốt chức trách được giao, tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Sau khi học xong khóa học văn thư lưu trữ,  học viên sẽ được lĩnh hội kiến thức và kinh nghiệm cần có của một cán bộ, nhân viên văn thư lưu trữ, thư ký văn phòng hoặc trợ lý hàng chánh của cơ quan, xí nghiệp, lãnh đạo bộ phận văn phòng (Chánh, Phó Chánh Văn phòng/ Trưởng, Phó trưởng Phòng Hành chính)

văn thư lưu trữKhóa học được Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam (CPGDVN) thiết kế với nội dung sau: Học khóa học văn thư lưu trữ với nhiều tình huống phát sinh và có giáo viên nhiều năm kinh nghiệm truyền đạt.

  1. Nội dung khóa học văn thư lưu trữ – chương trình khung

– Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (Các mẫu văn bản được cập nhật mới nhất )
– Quy trình soạn thảo và ngôn ngữ văn bản hành chính. (Bộ qui trình và cách hành văn trong văn bản)
– Soạn thảo một số văn bản thông dụng (Thực hành một số mẫu văn bản cớ bản)
– Soạn thảo một số văn bản thông dụng (tiếp theo phân thực hành)
– Tổng quan văn hoá công sở và xây dựng văn hoá công sở (Cái nhìn về văn hóa công sở và tham gia xây dựng)
– Kỹ năng nghe, nói  hoạt động gia tiếp trong công sở, doanh nghiệp)
– Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục (lý thuyết và thực hành cơ bản về kỹ năng thuyết trình, thuyết phục)
– Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo (một số cách thức khi tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo, cách thảo luận trong nhóm)
– Những vấn đề chung về tài liệu, phông và kho lưu trữ (Các kiến thức cơ bản về tài liệu, bảo quản, lưu kho )
– Thu thập, bổ sung và xác định giá trị tài liệu lưu trữ (hoạt động lưu trữ tài liệu hàng ngày).
– Tổ chức khoa học tài liệu trong lưu trữ cơ quan (cách thức lưu trữ, sử dụng, phục vụ cho việc lưu trữ tài liệu).
– Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông quản trị tài liệu số trên môi trường mạng (Các thao tác liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ)
– Quản lý và giải quyết văn bản ( hoạt động quản lý tài liệu và xử lý văn bản lưu trữ)
– Quản lý và sử dụng con dấu (các thông tin trong việc quản lý và phục vụ việc sử dụng con dấu trong đơn vị)
– Lập hồ sơ hiện hành – Lý thuyết (một số qui dịnh, qui trình lập hồ sơ)
– Lập hồ sơ hiện hành – Thực hành (triển khia cơ bản phần lý thuyết lập hồ sơ).

2.Thời gian đào tạo: theo khung chương trình 2-3 tháng. Học viên theo nhóm 20-30 người trở lên có thể tự thiết kế ngày học (liên hệ trực tiếp trung tâm)
Thời gian học 2-4-6 (trong ngoài giờ hành chính), 3-5-7 trong ngoài giờ hành chính, cả ngày thứ Bảy, CN ( học cả ngày thứ bảy,Chủ nhật)
3.Học phí: 2.200.000 đ/ Khóa học. Giảm giá từ 05 học viên trở lên

1 thoughts on “Khóa học văn thư lưu trữ khi nào mở lớp ?

Leave a Reply