LỊCH THI LỚP QUẢN LÝ MẦM NON KHÓA 3.2019

Lịch thi lớp quản lý mầm non khóa 3.2019

Kính gửi Anh Chị, Em học viên tham dự khóa học quản lý giáo dục mầm non năm 2019 sẽ nhân được chứng chỉ sau khi hoàn tất khóa học cần tham dự kỳ thi:

LICH THI LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

 Ngày thi: 29/09

 

Thời Gian

Ngày Thi

Tên môn thi

Sáng 29/09

08h00 – 09h00

29/09

MODUL1: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM

9h05 – 10h05

29/09

MODUL 2: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

 

10h10 – 11h10

29/09

MODUL 3 : QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GD VÀ ĐÀO TẠO

 

Chiều 29/09

 

13h00 – 14h00

29/09

MODUL 4: QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

 

 

14h – 15h00

29/09

MODUL  5: KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

 

Lưu ý:

  • Khi đi thi mang theo chứng minh nhân dân gốc
  • Có mặt trước phòng thi trước 15 phút
  • Tất cả cả môn thi là thời gian 60 phút

 

Leave a Reply