chuyên nghiệp

Mở khóa chứng chỉ tư vấn du học chuyên nghiệp ( có khóa học online)

Mở khóa chứng chỉ tư vấn du học chuyên nghiệp ( có khóa học online)

NÊN HỌC LỚP TƯ VẤN DU HỌC THÌ HỌC Ở ĐÂU? CÓ LỚP HỌC TỪ XA KHÔNG? CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực du học, thì tất cả các nhân viên, ban lãnh đạo doanh nghiệp hoạt […]