tư vấn

Mở khóa chứng chỉ tư vấn du học chuyên nghiệp ( có khóa học online)

Mở khóa chứng chỉ tư vấn du học chuyên nghiệp ( có khóa học online)

NÊN HỌC LỚP TƯ VẤN DU HỌC THÌ HỌC Ở ĐÂU? CÓ LỚP HỌC TỪ XA KHÔNG? CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực du học, thì tất cả các nhân viên, ban lãnh đạo doanh nghiệp hoạt […]

Tìm lớp học ” TƯ VẤN DU HỌC” tại Hồ Chí Minh, Hà Nội

Địa chỉ học lớp tư vấn du lịch cấp tốc không nhiều trong nước ta. Với mục tiêu phục vụ học viên cần tham gia tư vấn du học cấp tốc hay đột xuất trong thời gian ngắn, nơi nhận học viên cho phép được sử dụng các khóa học về tư vấn du học. […]