công tác xã hội

Khóa Học Nghiệp Vụ Sơ Cấp Công Tác Xã Hội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC SƠ CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI 1. Đối tượng tham dự: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 2. Mô tả khóa học:  Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn […]