xã hội

Khóa Học Nghiệp Vụ Sơ Cấp Công Tác Xã Hội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC SƠ CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI 1. Đối tượng tham dự: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 2. Mô tả khóa học:  Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn […]