lớp quản lý giáo dục

Lịch học lớp QLGD – QLMN Khóa 2.2020

Giớ thiệu LỊCH HỌC LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC K2.2020 Liên hệ Quản lý lớp:Ms Hiền 0973 86 86 81 – Ms Mận 0982 86 86 32   Thứ Ngày học Buổi Học Tên Môn Giảng Viên Tuần 1 CN 20/09 Sáng Tổng Quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục Ths […]