Lịch học lớp QLGD – QLMN Khóa 2.2020

Giớ thiệu

LỊCH HỌC LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC K2.2020
Liên hệ Quản lý lớp:Ms Hiền 0973 86 86 81 – Ms Mận 0982 86 86 32  
Thứ Ngày học Buổi Học Tên Môn Giảng Viên
Tuần 1
CN
20/09
Sáng Tổng Quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục Ths Lê Hồng Quảng
Chiều Tổng Quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục Ths Lê Hồng Quảng
Tuần 2
CN
27/09
Sáng Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục đào tạo Ths Lê Thị Thương
Chiều Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục đào tạo Ths Lê Thị Thương
Tuần 3
 
04/10
Sáng Làm Bài Tập Lớn Tại Nhà  
  Chiều Làm Bài Tập Lớn Tại Nhà  
Tuần 4
CN
11/10
Sáng Đường lối và phát triển giáo dục đào tạo việt nam Ths Lê Thị Thương
Chiều Đường lối và phát triển giáo dục đào tạo việt nam Ths Lê Thị Thương
Tuần 5
CN
18/10
Sáng Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong GD & ĐT (1 Cô Tuyết Minh
Chiều Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong GD & ĐT (1 Cô Tuyết Minh
Tuần 6
CN
25/10
Sáng Làm Bài Tập Lớn Tại Nhà  
Chiều Làm Bài Tập Lớn Tại Nhà  
Tuần 7
CN
01/11
Sáng Xây Dựng Và Phát Triển các mối quan hệ của các trường Ths Lê Hồng Quảng
Chiều Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường Ths Lê Hồng Quảng
Tuần 8
CN
08/11
Sáng Lập kế hoạch quản lý trường Ths Phan Tấn Chí
Chiều Lập kế hoạch quản lý trường Ths Phan Tấn Chí
Tuần 9
CN
15/11
Sáng Quản Lý Tài Sản, Tài Chính Trường Ths Phan Tấn Chí
Chiều Quản Lý Tài Sản, Tài Chính Trường Ths Phan Tấn Chí
Tuần 10
CN
22/11
Sáng Nghỉ Học  
Chiều Nghỉ Học  
Tuần 11
CN
29/11
Sáng Thanh Tra,Kiểm Tra, kiểm định chất lượng trong giáo dục Ths. Lâm Ngọc Thanh Hà
Chiều Thanh Tra,Kiểm Tra, kiểm định chất lượng trong giáo dục Ths. Lâm Ngọc Thanh Hà
Tuần 11
CN
06/12
Sáng Nghỉ học  
Chiều Nghỉ học  
Tuần 12
CN
13/12
Sáng Quản lý sư thay đổi và phong cách lãnh đạo Ths Lê Thị Thương
Chiều Quản lý sư thay đổi và phong cách lãnh đạo Ths Lê Thị Thương
Tuần 13
CN
20/12
Sáng Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường Ths Lê Hồng Quảng
Chiều Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường Ths Lê Hồng Quảng
Tuần 14
CN
27/12
Sáng Quản Lý hoạt động NCKH sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm Ths Phan Tấn Chí
Chiều Ứng dụng công nghệ thông tin Ths Phan Tấn Chí
Tuần 15
CN
03/01
Sáng Nghỉ học  
Chiều Nghỉ học  
Tuần 16
CN
10/01
Sáng Quản lý nhân sự trong trường Ths Lê Thị Thương
Chiều Quản lý nhân sự trong trường Ths Lê Thị Thương
Tuần 17
T7
16/01
Sáng Kỹ năng hỗ trợ quản lý nhà trường GV NGOAI TRƯỜNG
Chiều Kỹ năng hỗ trợ quản lý nhà trường GV NGOAI TRƯỜNG
CN
17/01
Sáng Kỹ năng hỗ trợ quản lý nhà trường GV NGOAI TRƯỜNG
Chiều Kỹ năng hỗ trợ quản lý nhà trường GV NGOAI TRƯỜNG
Tuần 18
T7 23/01 Sáng + Chiều ôn Thi Cuối khóa  
CN 24/01 Sáng + Chiều ôn Thi Cuối khóa  
Tuần 18
T7 30/01 Sáng + Chiều Thi cuối khóa  

Leave a Reply