Mở lớp học CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG 3 thì học ở đâu????

Mở lớp học chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3 thì học ở đâu

   Nên học lớp giảng viên hạng 2 và hạng 3 thì học ở đâu????

Khóa học chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3, hạng 2 nhằm giúp học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III, hạng II).

Đặc biệt là quá trình tham gia bồi dưỡng, tự nghiên cứu học hỏi để đảm bảo đầy đủ các quy định chung của nhà nước khi tham gia giảng dạy tại các cơ sơ đào tạo. Đồng thời qua lớp bồi dưỡng này có thể bản thân nhận thấy cần phải học tập nhiều hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu hiện nay đối với ngành Giáo dục nói chung và bản thân nói riêng.

Nhiều học viên nhận thấy do thời gian nghiên cứu chưa được nhiều, kinh nghiệm bản thân còn có hạn do đó dù đã cố gắng rất nhiều nhưng bài viết này chắc chắn còn những hạn chế, rất mong được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô giáo để bài viết được hoàn chỉnh hơn.

Kính gửi: Qúy Đơn vị, Cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học !

   Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

     Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ giao, Trường Đại học Sư phạm Huế kết hợp với Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập năm 2021 như sau:

 1. Đối tượng bồi dưỡng:
 • Anh chị chưa là giảng viên, có ý định làm giảng viên tại các trường công lập
 • Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập mà chưa có chứng chỉ chuẩn chức danh hạng III
 1. Nội dung chương trình bồi dưỡng

Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quyết định số 1613/QĐ-BGĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đồng thời cập nhật các chủ trương mới của ngành, các nội dung đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và phù hợp với các đặc điểm của các trường, các địa phương.

 1. Thời lượng chương trình, hình thức, thời gian và địa điểm bồi dưỡng;
  • Thời Lượng chương trình : theo quy định
  • Hình thức bồi dưỡng : có lớp cuối tuần hoặc tối khai giảng ngày 10 hàng tháng ( Học Trực Tuyến )
  • Địa điểm bồi dưỡng : Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang….
 2. Học Phí : 3.000.000/Học viên

 3. Hồ sơ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3 
 • 1 đơn đăng ký
 • 2 bản sao chứng minh công chứng
 • 2 bản sao bằng cao nhất công chứng
 • 1 bản quyết định  đang giữ ngạch giảng viên hoặc hợp đồng ( Nếu Có )
 1. Chứng chỉ: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ “bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp “do Đại Học Sư Phạm  cấp, thực hiện theo quyết đinh số 2513/QĐ-BGDDT , ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Hotline: 0902 91 99 55 – 0973 86 86 81 ( Ms Hiền)

Email: hienvt@giaoducvietnam.edu.vn

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua mail hoặc liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

Nơi nhận:                                                                                               

– Như trên

– Lưu VT                                                                                           

Leave a Reply