Mở lớp học QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO thì học ở đâu???

Mở lớp HIỆU TRƯỞNG MẦM NON do CĐSPTW Cấp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu sư phạm – Trường Đại học sư phạm Huế thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng môn học Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học thi công chức hoặc muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản lý hành chính nhà nước trong ngành giáo dục.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TT

Tên học phần

Tổng số tiết

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo

30

20

5

5

Tổng

30

25

5

5

 

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại học Sư phạm Huế chứng chỉ Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo.

III. HỌC PHÍ

Học phí: 2.000.000đ/ học viên (Lớp học tối thiểu 30 học viên)

HỒ SƠ

  1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường ĐHSP Huế ) – gửi kèm theo Thông báo.
  2. Bản sao chứng minh có công chứng.
  3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng. 
  4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
  5. Thời gian: Thời gian học 4 ngày
  6. Địa điểm:Đường D2 – P 25 – Q Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh
  7. Điện thoại : 090291955 – 0973 86 86 81

Leave a Reply