thư ký văn phòng

Lớp thư ký giám đốc, văn phòng

Thư ký văn phòng, thư ký giám đốc được xem như một trong những vị trí quan trọng đầu não trong bộ máy hoạt động của các công ty, là cánh tay đắc lực cho các vị giám đốc, đảm nhận không ít nhiệm vụ quan trọng: đóng góp ý kiến để giám đốc tham […]