Khóa học thông tin thư viện CN 4.0

Thông tin thư viện

Khóa học Thông tin thư viện  không phải dành cho mọi người vì chỉ những học viên yêu thích công việc soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ, thư viện trong các trường học, các cơ quan, các doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương. CCSP giới thiệu chương trình đào tạo dành cho cán bộ, cá nhân, học viên… nghiệp vụ thư viện có phẩm chất tốt, có năng lực trong công việc lựa chọn tài liệu, kho tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu.

Cộng thêm các dịch vụ thông tin truyền thông hay các bạn yêu nghề có ý định xin làm Thư viện trong cơ quan, nhà trường…cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan Thông Tin – Thư viện, và các đối tượng có quan tâm đến khóa học.

Hoc viên khi tham gia khóa học Thông tin Thư viện được bổ sung, cập nhật và triển khai thực nghiệm những kiến thức về họat động ứng dụng công nghệ thông tin, các trang thiết bị hiện đại và các chuẩn công nghệ đang được sử dụng tại các cơ quan thông tin – thư viện. Thông qua đó giúp học viên khả năng đánh giá và tham gia tư vấn cho họat động hiện đại hóa nghiệp vụ tại các cơ quan Thông tin – Thư viện.

Từ ngày 16/04/2017  CCSP giới thiệu khóa học Thông tin Thư viện sẽ được tổ chức hàng tháng từ Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam (CPGDVN )

 I.Mục tiêu của khoá học:

 1.Về kiến thức:

Khóa học Thông tin Thư viện trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật những kiến thức mới. Các kiến thức này người học nắm được khái niệm, nội dung, mục tiêu, tiền đề và nguyên tắc của công tác tự động hoá trong các cơ quan thông tin – thư viện. Hiểu thêm về những thành phần, nội dung của hoạt động số hoá tài liệu, đánh giá vai trò của CNTT đối với họat động của các cơ quan thông tin – thư viện.

Ngoài ra học viên còn cập nhật được những chức năng cơ bản về quản lý thư viện của các phần mềm đang sử dụng tại các cơ quan Thông tin Thư viện: phần mềm thư viện điện tử, phần mềm thư viện số, phần mềm danh mục – mục lục liên hợp, phần mềm cổng thông tin, phần mềm xuất bản thông tin.

Học viên được phân tích mối liên hệ giữa các phần mềm và vai trò của các phần mềm trong họat động nghiệp vụ của các cơ quan thông tin – thư viện. Nắm được các chuẩn công nghệ và  các quy trình tự động hoá chính được sử dụng tại cơ quan thông tin – thư viện. Thêm vào đó học viên biết được các trang thiết bị hiện đại được sử dụng ở thư viện và phân tích được tầm quan trọng của công nghệ hiện đại đối với việc đổi mới và nâng cao hiệu quả họat động của cơ quan thông tin – thư viện số.

2.Về kỹ năng trang bị cho học viên:

 Học viện được trang bị kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện – thông tin: chọn lọc, bổ sung, xử lý tài liệu; tổ chức kho, bảo quản tài liệu; tổ chức bộ máy tra cứu, tra cứu thông tin và tổ chức các dịch vụ thư viện – thông tin phục vụ người đọc, người dùng tin.

Sau khi học xong khóa học Thông tin Thư viện vượt qua kỳ kiểm tra cuối khóa,  học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ thư viện, lĩnh hội kiến thức và kinh nghiệm cần có của một cán bộ, công chức quản lý đang công tác tại các cơ quan Thông tin Thư viện

Khóa học Thông tin Thư viện được tỏ chức học tại Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam (CPGDVN) thiết kế với nội dung sau: Học khóa học với giáo trình cập nhật mới nhất và có giáo viên nhiều năm kinh nghiệm truyền đạt, thực hành thực tế.

NỘI DUNG KHÓA HỌC THÔNG TIN THƯ VIỆN – CHƯƠNG TRÌNH KHUNG – CCSP

 Chương I. TỔNG QUAN VỀ THƯ VIỆN

– Khái niệm chung về thư viện;

– Những yếu tố cấu thành thư viện;

– Các chức năng của thư viện;

– Hệ thống thư viện ở Việt Nam.

Chương II. BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU

– Khái niệm, vai trò vốn tài liệu

– Khái niệm bổ sung

– Nguyên tắc bổ sung

– Chính sách bổ sung

– Các hình thức bổ sung vốn tài liệu

– Các phương thức bổ sung

Chương III. XỬ LÝ KỸ THUẬT TÀI LIỆU

– Tiếp nhận tài liệu

– Đăng ký tài liệu (sách, báo, tạp chí)

– Mô tả tài liệu

– Phân loại tài liệu

– Tổ chức mục lục

– Tổ chức kho tài liệu thư viện

Chương IV. CÔNG TÁC PHỤC VỤ NGƯỜI ĐỌC

– Khái niệm

– Các hình thức phục vụ bạn đọc

Chương V. ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN THƯ VIỆN

– Những vấn đề cơ bản (Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan)

– Cấu trúc cơ sở dữ liệu.( Chỉ ra mối liên hệ giữa hạ tầng phần cứng và hệ thống phần mềm và cơ sở dữ iệu.)

– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tư liệu.

+ CDS/ISIS for DOS

+ CDS/ISIS for Window

2.Thời gian đào tạo: theo khung chương trình 2-3 tháng.

Học viên theo nhóm 20-30 người trở lên có thể tự thiết kế ngày học (liên hệ trực tiếp trung tâm)

Thời gian học 2-4-6 (trong ngoài giờ hành chính), 3-5-7 trong ngoài giờ hành chính, cả ngày thứ Bảy, CN ( học cả ngày thứ bảy,Chủ nhật)
3.Học phí: 1.300.000 đ/ Khóa học. Giảm giá từ 05 học viên trở lên

4 thoughts on “Khóa học thông tin thư viện CN 4.0

Leave a Reply