kết quả thi quản lý mầm non

KẾT QUẢ THI LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON K4

Chúc mừng các học viên đạt vượt qua kỳ thi nghiệp vụ  quản lý màm non, chứng chỉ đạt được sẽ mở ra chân trời mới với mục đích giúp các học viên khác vượt qua khó khăn để có được những tấm bằng tốt để có thể tiện lợi kiếm được công việc, dễ […]

KẾT QUẢ THI LỚP QUẢN LÝ MẦM NON KHÓA 4

Kết quả thi lớp quản lý mầm non khóa 4.2019

KẾT QUẢ THI LỚP QUẢN LÝ MẦM NON K4 Họ và tên   Ngày sinh Nơi sinh Lãnh đạo và quản lý Quản lý nhà trường Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường MN Quản lý hành chính nhà nước về GD và ĐT Đường lối phát triển GD và ĐT Việt Nam Bài Tiểu […]